نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آخرین بازمانده‏ کاربردهای رویکرد مارکوفی در مدل‌بندی مرگ‌و‌میر زوجین [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 61-84]
 • آلودگی نفتی بیمه اجباری مسئولیت مدنی صاحبان کشتی در آلودگی‌های نفتی با تأکید بر کنوانسیون مسئولیت مدنی 1969 با اصلاحات بعدی [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 269-303]
 • آموزش ضمن‌‌خدمت بررسی تأثیر آموزش‌های ضمن‌خدمت بر توانمندی و عملکرد شغلی کارکنان در یک شرکت بیمه‌‌ای [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 35-60]

ا

 • اتلاف بیمة مرهونه [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 105-125]
 • ارائۀ اطلاعات مطالعۀ تطبیقی نقش حسن‌نیت بیمه‌گر در انعقاد عقد بیمه (حقوق ایران و نظام‌های حقوقی معاصر) [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 119-138]
 • ارزش طول عمر مشتری طراحی و پیاده‌سازی سیستم پایلوت فروش متقاطع با استفاده از رویکرد ارزش مشتری در صنعت بیمۀ ایران [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 21-40]
 • ارزش ویژۀ برند مشتری‌‌محور طراحی سنجۀ اندازه‌گیری ارزش ویژۀ برند مشتری‌محور در صنعت بیمه: پژوهش ترکیبی [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 41-60]
 • استراتژی اقیانوس آبی بررسی استراتژی‌های نوآوری در صنعت بیمه کشور با رویکرد اقیانوس آبی [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 187-214]
 • اصل ماکسیمم آنتروپی معرفی دو روش جدید برای تعیین حق‌بیمه‌ نسبی در سیستم پاداش- جریمه‌ ایران [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 125-153]
 • اطلاعات نامتقارن اثر پدیده عدم تقارن اطلاعات در بازار بیمه آتش‌سوزی بر عملکرد مالی شرکت (مطالعه موردی یک شرکت بیمه) [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 33-52]
 • اطلاعات نامتقارن بررسی اثر ریسک‌گریزی بر بازخرید بیمه‌نامه‌های عمر مطالعۀ موردی (بازار بیمۀ عمر ایران) [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 61-75]
 • اعتباریابی متقابل عوامل مؤثر بر نوآوری در صنعت بیمه کشور [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 53-94]
 • اعتماد طراحی سنجۀ اندازه‌گیری ارزش ویژۀ برند مشتری‌محور در صنعت بیمه: پژوهش ترکیبی [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 41-60]
 • الگوی چهار اقدامی بررسی استراتژی‌های نوآوری در صنعت بیمه کشور با رویکرد اقیانوس آبی [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 187-214]
 • الگوی یکپارچه تغییرات سازمانی عوامل کلیدی پیاده‌سازی موفق طرح تحول صنعت بیمه با استفاده از رویکرد دلفی فازی [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 215-240]
 • انتخاب مساعد پویا بررسی اثر ریسک‌گریزی بر بازخرید بیمه‌نامه‌های عمر مطالعۀ موردی (بازار بیمۀ عمر ایران) [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 61-75]
 • انتخاب نامساعد اثر پدیده عدم تقارن اطلاعات در بازار بیمه آتش‌سوزی بر عملکرد مالی شرکت (مطالعه موردی یک شرکت بیمه) [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 33-52]
 • انتخاب نامساعد پویا بررسی اثر ریسک‌گریزی بر بازخرید بیمه‌نامه‌های عمر مطالعۀ موردی (بازار بیمۀ عمر ایران) [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 61-75]
 • ایفای دین بیمة مهریه [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 163-188]

ب

 • بازاریابی چریکی بررسی تأثیر بازاریابی چریکی و مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های بیمه بر وفاداری مشتریان با تأکید بر مزیت‌های کارکردی برند و قابلیت اعتبار [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 85-104]
 • بازخرید بررسی اثر ریسک‌گریزی بر بازخرید بیمه‌نامه‌های عمر مطالعۀ موردی (بازار بیمۀ عمر ایران) [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 61-75]
 • بازدهی و تلاطم تحلیل رابطۀ بین شاخص قیمت سهام صنعت بیمۀ کشور با شاخص قیمت سایر صنایع در بورس (رویکرد CCC-GARCH و GJR-GARCH) [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 1-20]
 • بخش‌بندی مشتریان طراحی و پیاده‌سازی سیستم پایلوت فروش متقاطع با استفاده از رویکرد ارزش مشتری در صنعت بیمۀ ایران [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 21-40]
 • برنامه‌‌ریزی ریاضی مثبت مدل‌سازی مشارکت کشاورز در الگوی بیمه عملکردی با استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی مثبت [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 155-185]
 • برنج مدل‌سازی مشارکت کشاورز در الگوی بیمه عملکردی با استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی مثبت [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 155-185]
 • بلوغ الکترونیکی ارزیابی سطح بلوغ الکترونیکی در صنعت بیمه (مطالعة مقایسه‌ای نمایندگی‌های بیمة بورسی و غیر بورسی در ایران) [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 109-130]
 • بورس ارزیابی سطح بلوغ الکترونیکی در صنعت بیمه (مطالعة مقایسه‌ای نمایندگی‌های بیمة بورسی و غیر بورسی در ایران) [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 109-130]
 • بوم استراتژی بررسی استراتژی‌های نوآوری در صنعت بیمه کشور با رویکرد اقیانوس آبی [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 187-214]
 • بیمة الکترونیک ارزیابی سطح بلوغ الکترونیکی در صنعت بیمه (مطالعة مقایسه‌ای نمایندگی‌های بیمة بورسی و غیر بورسی در ایران) [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 109-130]
 • بیمة حوادث بیمة مهریه [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 163-188]
 • بیمة عمر بیمة مهریه [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 163-188]
 • بیمه عوامل مؤثر بر نوآوری در صنعت بیمه کشور [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 53-94]
 • بیمه رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه براساس نسبت‌‌ها و متغیرهای مالی بااستفاده از روش‌های‌‌ تصمیم‌گیری ‌‌چندشاخصه (MADM) [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 85-108]
 • بیمه بیمة مرهونه [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 105-125]
 • بیمه اجباری بیمه اجباری مسئولیت مدنی صاحبان کشتی در آلودگی‌های نفتی با تأکید بر کنوانسیون مسئولیت مدنی 1969 با اصلاحات بعدی [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 269-303]
 • بیمه ایران گرایش به کارآفرینی سازمان در صنعت بیمه: تاکید بر نقش سرمایه اجتماعی و فرهنگ‌سازمانی [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 43-63]
 • بیمه‌گذار قاعده قائم‌مقامی در حقوق بیمه [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 241-267]
 • بیمه‌گذار مطالعۀ تطبیقی نقش حسن‌نیت بیمه‌گر در انعقاد عقد بیمه (حقوق ایران و نظام‌های حقوقی معاصر) [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 119-138]
 • بیمه‌گر قاعده قائم‌مقامی در حقوق بیمه [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 241-267]
 • بیمه‌گر مطالعۀ تطبیقی نقش حسن‌نیت بیمه‌گر در انعقاد عقد بیمه (حقوق ایران و نظام‌های حقوقی معاصر) [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 119-138]
 • بیمه محصولات کشاورزی مدل‌سازی مشارکت کشاورز در الگوی بیمه عملکردی با استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی مثبت [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 155-185]
 • بیمه‌نامة اتومبیل ‌ارائة راهکاری برای تعرفه‌گذاری پویا در صنعت بیمه با استفاده از تکنیک داده‌کاوی (مورد مطالعه: بیمة شخص ثالث) [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 1-20]
 • بیمۀ تأمین اجتماعی نحوۀ رجوع سازمان تأمین اجتماعی به مسئول اصلی زیان [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 77-95]
 • بیمۀ تهاجمی بیمۀ مالکیت فکری: گذار از بیمه‌نامه‌های عام و سنتی به بیمه‌نامه‌های خاص و نوین [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 97-118]
 • بیمۀ جامع مسئولیت مدنی بیمۀ مالکیت فکری: گذار از بیمه‌نامه‌های عام و سنتی به بیمه‌نامه‌های خاص و نوین [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 97-118]
 • بیمۀ دفاعی بیمۀ مالکیت فکری: گذار از بیمه‌نامه‌های عام و سنتی به بیمه‌نامه‌های خاص و نوین [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 97-118]
 • بیمۀ مالکیت فکری بیمۀ مالکیت فکری: گذار از بیمه‌نامه‌های عام و سنتی به بیمه‌نامه‌های خاص و نوین [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 97-118]

ت

 • تجمیع ریسک‌ها تجمیع ریسک‌های بیمه‌گری صنعت بیمة ایران با استفاده از توابع مفصل (رویکرد توابع مفصل ارشمیدسی سلسله‌مراتبی) [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 21-42]
 • تحلیل سلسله‌ مراتبی طراحی و پیاده‌سازی سیستم پایلوت فروش متقاطع با استفاده از رویکرد ارزش مشتری در صنعت بیمۀ ایران [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 21-40]
 • تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی عوامل مؤثر بر نوآوری در صنعت بیمه کشور [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 53-94]
 • تحلیل محتوا عوامل کلیدی پیاده‌سازی موفق طرح تحول صنعت بیمه با استفاده از رویکرد دلفی فازی [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 215-240]
 • تصویر اجتماعی برند طراحی سنجۀ اندازه‌گیری ارزش ویژۀ برند مشتری‌محور در صنعت بیمه: پژوهش ترکیبی [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 41-60]
 • تعرفه‌گذاری پویا ‌ارائة راهکاری برای تعرفه‌گذاری پویا در صنعت بیمه با استفاده از تکنیک داده‌کاوی (مورد مطالعه: بیمة شخص ثالث) [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 1-20]
 • تعهد به نفع ثالث بیمة مهریه [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 163-188]
 • تقصیر نحوۀ رجوع سازمان تأمین اجتماعی به مسئول اصلی زیان [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 77-95]
 • تلف بیمة مرهونه [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 105-125]
 • توابع مفصل تجمیع ریسک‌های بیمه‌گری صنعت بیمة ایران با استفاده از توابع مفصل (رویکرد توابع مفصل ارشمیدسی سلسله‌مراتبی) [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 21-42]
 • توابع مفصل ارشمیدسی سلسله‌مراتبی تجمیع ریسک‌های بیمه‌گری صنعت بیمة ایران با استفاده از توابع مفصل (رویکرد توابع مفصل ارشمیدسی سلسله‌مراتبی) [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 21-42]
 • توانمندی کارکنان بررسی تأثیر آموزش‌های ضمن‌خدمت بر توانمندی و عملکرد شغلی کارکنان در یک شرکت بیمه‌‌ای [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 35-60]

ح

 • حادثۀ منشأ دعوی تحلیلی بر مادۀ 36 قانون بیمۀ مصوب 1316 [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 189-219]
 • حسن نیت مطالعۀ تطبیقی نقش حسن‌نیت بیمه‌گر در انعقاد عقد بیمه (حقوق ایران و نظام‌های حقوقی معاصر) [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 119-138]
 • حق بیمه ‌ارائة راهکاری برای تعرفه‌گذاری پویا در صنعت بیمه با استفاده از تکنیک داده‌کاوی (مورد مطالعه: بیمة شخص ثالث) [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 1-20]
 • حق‌بیمه‌‌ نسبی معرفی دو روش جدید برای تعیین حق‌بیمه‌ نسبی در سیستم پاداش- جریمه‌ ایران [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 125-153]
 • حقوق بیمه تحلیلی بر مادۀ 36 قانون بیمۀ مصوب 1316 [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 189-219]

خ

 • خدمات ترکیبی بانک و بیمه تأثیر وفاداری عاطفی و منافع درک‌شدة مشتریان از طریق نگرش آنان بر قصد استفاده از خدمات ترکیبی بانک و بیمه [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 65-84]
 • خطر بیمۀ مالکیت فکری: گذار از بیمه‌نامه‌های عام و سنتی به بیمه‌نامه‌های خاص و نوین [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 97-118]

د

 • داده‌انبار ‌ارائة راهکاری برای تعرفه‌گذاری پویا در صنعت بیمه با استفاده از تکنیک داده‌کاوی (مورد مطالعه: بیمة شخص ثالث) [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 1-20]
 • داده‌کاوی ‌ارائة راهکاری برای تعرفه‌گذاری پویا در صنعت بیمه با استفاده از تکنیک داده‌کاوی (مورد مطالعه: بیمة شخص ثالث) [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 1-20]
 • دعاوی ناشی از بیمه تحلیلی بر مادۀ 36 قانون بیمۀ مصوب 1316 [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 189-219]

ر

 • راهن بیمة مرهونه [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 105-125]
 • رتبه‌‌بندی رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه براساس نسبت‌‌ها و متغیرهای مالی بااستفاده از روش‌های‌‌ تصمیم‌گیری ‌‌چندشاخصه (MADM) [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 85-108]
 • رفتار مصرف‌کننده تأثیر وفاداری عاطفی و منافع درک‌شدة مشتریان از طریق نگرش آنان بر قصد استفاده از خدمات ترکیبی بانک و بیمه [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 65-84]
 • روش‌‌های تصمیم‌‌گیری چندشاخصه (MADM) رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه براساس نسبت‌‌ها و متغیرهای مالی بااستفاده از روش‌های‌‌ تصمیم‌گیری ‌‌چندشاخصه (MADM) [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 85-108]
 • رویکرد دلفی فازی عوامل کلیدی پیاده‌سازی موفق طرح تحول صنعت بیمه با استفاده از رویکرد دلفی فازی [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 215-240]
 • ریسک بیمه‌گری تجمیع ریسک‌های بیمه‌گری صنعت بیمة ایران با استفاده از توابع مفصل (رویکرد توابع مفصل ارشمیدسی سلسله‌مراتبی) [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 21-42]
 • ریسک‌گریزی بررسی اثر ریسک‌گریزی بر بازخرید بیمه‌نامه‌های عمر مطالعۀ موردی (بازار بیمۀ عمر ایران) [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 61-75]

ز

 • زندگی مشترک زوجین‏ کاربردهای رویکرد مارکوفی در مدل‌بندی مرگ‌و‌میر زوجین [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 61-84]

س

 • ساختار وابستگی تجمیع ریسک‌های بیمه‌گری صنعت بیمة ایران با استفاده از توابع مفصل (رویکرد توابع مفصل ارشمیدسی سلسله‌مراتبی) [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 21-42]
 • سازمان یادگیرنده اثر مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده بر عملکرد کارآفرینانه کارکنان یک شرکت بیمه‌ای [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 95-124]
 • سانحة مشترک‏ کاربردهای رویکرد مارکوفی در مدل‌بندی مرگ‌و‌میر زوجین [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 61-84]
 • سرمایه‌اجتماعی گرایش به کارآفرینی سازمان در صنعت بیمه: تاکید بر نقش سرمایه اجتماعی و فرهنگ‌سازمانی [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 43-63]
 • سرمایه فکری کارایی شرکت‌های بیمه در ایران با استفاده از شاخص‌های سرمایه فکری [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 1-31]
 • سندروم قلب شکسته کاربردهای رویکرد مارکوفی در مدل‌بندی مرگ‌و‌میر زوجین [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 61-84]
 • سوء‌نیت مطالعۀ تطبیقی نقش حسن‌نیت بیمه‌گر در انعقاد عقد بیمه (حقوق ایران و نظام‌های حقوقی معاصر) [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 119-138]
 • سیستم پاداش- جریمه معرفی دو روش جدید برای تعیین حق‌بیمه‌ نسبی در سیستم پاداش- جریمه‌ ایران [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 125-153]

ش

 • شاخص تایل بررسی عدالت و سنجش نابرابری‌ها در پرداخت‌های بیمه‌های بهداشتی و درمانی خانوارها [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 131-162]
 • شاخص جینی بررسی عدالت و سنجش نابرابری‌ها در پرداخت‌های بیمه‌های بهداشتی و درمانی خانوارها [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 131-162]
 • شاخص قیمت سهام تحلیل رابطۀ بین شاخص قیمت سهام صنعت بیمۀ کشور با شاخص قیمت سایر صنایع در بورس (رویکرد CCC-GARCH و GJR-GARCH) [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 1-20]
 • شاخص کاکوانی بررسی عدالت و سنجش نابرابری‌ها در پرداخت‌های بیمه‌های بهداشتی و درمانی خانوارها [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 131-162]
 • شرایط رجوع نحوۀ رجوع سازمان تأمین اجتماعی به مسئول اصلی زیان [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 77-95]

ص

 • صندوق خسارت ‌بین‌المللی بیمه اجباری مسئولیت مدنی صاحبان کشتی در آلودگی‌های نفتی با تأکید بر کنوانسیون مسئولیت مدنی 1969 با اصلاحات بعدی [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 269-303]
 • صنعت بیمة ایران ارزیابی سطح بلوغ الکترونیکی در صنعت بیمه (مطالعة مقایسه‌ای نمایندگی‌های بیمة بورسی و غیر بورسی در ایران) [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 109-130]
 • صنعت بیمه کارایی شرکت‌های بیمه در ایران با استفاده از شاخص‌های سرمایه فکری [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 1-31]
 • صنعت بیمه بررسی استراتژی‌های نوآوری در صنعت بیمه کشور با رویکرد اقیانوس آبی [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 187-214]
 • صنعت بیمه تحلیل رابطۀ بین شاخص قیمت سهام صنعت بیمۀ کشور با شاخص قیمت سایر صنایع در بورس (رویکرد CCC-GARCH و GJR-GARCH) [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 1-20]
 • صنعت بیمه طراحی سنجۀ اندازه‌گیری ارزش ویژۀ برند مشتری‌محور در صنعت بیمه: پژوهش ترکیبی [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 41-60]

ع

 • عملکرد شغلی کارکنان بررسی تأثیر آموزش‌های ضمن‌خدمت بر توانمندی و عملکرد شغلی کارکنان در یک شرکت بیمه‌‌ای [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 35-60]
 • عملکرد کارآفرینانه اثر مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده بر عملکرد کارآفرینانه کارکنان یک شرکت بیمه‌ای [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 95-124]
 • عملکرد مالی اثر پدیده عدم تقارن اطلاعات در بازار بیمه آتش‌سوزی بر عملکرد مالی شرکت (مطالعه موردی یک شرکت بیمه) [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 33-52]

غ

 • غرامت قاعده قائم‌مقامی در حقوق بیمه [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 241-267]

ف

 • فرهنگ‌سازمانی گرایش به کارآفرینی سازمان در صنعت بیمه: تاکید بر نقش سرمایه اجتماعی و فرهنگ‌سازمانی [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 43-63]
 • فروش متقاطع طراحی و پیاده‌سازی سیستم پایلوت فروش متقاطع با استفاده از رویکرد ارزش مشتری در صنعت بیمۀ ایران [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 21-40]
 • فضای پارامتری مقید معرفی دو روش جدید برای تعیین حق‌بیمه‌ نسبی در سیستم پاداش- جریمه‌ ایران [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 125-153]

ق

 • قائم‌مقامی نحوۀ رجوع سازمان تأمین اجتماعی به مسئول اصلی زیان [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 77-95]
 • قائم مقامی قاعده قائم‌مقامی در حقوق بیمه [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 241-267]
 • قابلیت اعتبار بررسی تأثیر بازاریابی چریکی و مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های بیمه بر وفاداری مشتریان با تأکید بر مزیت‌های کارکردی برند و قابلیت اعتبار [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 85-104]
 • قصد تأثیر وفاداری عاطفی و منافع درک‌شدة مشتریان از طریق نگرش آنان بر قصد استفاده از خدمات ترکیبی بانک و بیمه [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 65-84]
 • قوانین انجمنی طراحی و پیاده‌سازی سیستم پایلوت فروش متقاطع با استفاده از رویکرد ارزش مشتری در صنعت بیمۀ ایران [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 21-40]

ک

 • کارآفرینی‌سازمانی گرایش به کارآفرینی سازمان در صنعت بیمه: تاکید بر نقش سرمایه اجتماعی و فرهنگ‌سازمانی [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 43-63]
 • کارآفرینی سازمانی اثر مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده بر عملکرد کارآفرینانه کارکنان یک شرکت بیمه‌ای [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 95-124]
 • کارایی کارایی شرکت‌های بیمه در ایران با استفاده از شاخص‌های سرمایه فکری [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 1-31]
 • کنوانسیون مسئولیت مدنی بیمه اجباری مسئولیت مدنی صاحبان کشتی در آلودگی‌های نفتی با تأکید بر کنوانسیون مسئولیت مدنی 1969 با اصلاحات بعدی [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 269-303]

م

 • مادۀ 36 قانون بیمه تحلیلی بر مادۀ 36 قانون بیمۀ مصوب 1316 [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 189-219]
 • مخاطره‌های اخلاقی‌ اثر پدیده عدم تقارن اطلاعات در بازار بیمه آتش‌سوزی بر عملکرد مالی شرکت (مطالعه موردی یک شرکت بیمه) [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 33-52]
 • مدل CIPP بررسی تأثیر آموزش‌های ضمن‌خدمت بر توانمندی و عملکرد شغلی کارکنان در یک شرکت بیمه‌‌ای [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 35-60]
 • مدل GJR-GARCH تحلیل رابطۀ بین شاخص قیمت سهام صنعت بیمۀ کشور با شاخص قیمت سایر صنایع در بورس (رویکرد CCC-GARCH و GJR-GARCH) [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 1-20]
 • مدل RFM طراحی و پیاده‌سازی سیستم پایلوت فروش متقاطع با استفاده از رویکرد ارزش مشتری در صنعت بیمۀ ایران [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 21-40]
 • مدل بلوغ گارتنر ارزیابی سطح بلوغ الکترونیکی در صنعت بیمه (مطالعة مقایسه‌ای نمایندگی‌های بیمة بورسی و غیر بورسی در ایران) [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 109-130]
 • مدل دو متغیرة CCC-GARCH تحلیل رابطۀ بین شاخص قیمت سهام صنعت بیمۀ کشور با شاخص قیمت سایر صنایع در بورس (رویکرد CCC-GARCH و GJR-GARCH) [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 1-20]
 • مدل رگرسیون لجستیک اثر پدیده عدم تقارن اطلاعات در بازار بیمه آتش‌سوزی بر عملکرد مالی شرکت (مطالعه موردی یک شرکت بیمه) [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 33-52]
 • مدل سه‌شاخگی عوامل مؤثر بر نوآوری در صنعت بیمه کشور [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 53-94]
 • مدل مارکوف‏ کاربردهای رویکرد مارکوفی در مدل‌بندی مرگ‌و‌میر زوجین [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 61-84]
 • مدل نیم‌مارکوف‏ کاربردهای رویکرد مارکوفی در مدل‌بندی مرگ‌و‌میر زوجین [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 61-84]
 • مدیریت تغییر عوامل کلیدی پیاده‌سازی موفق طرح تحول صنعت بیمه با استفاده از رویکرد دلفی فازی [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 215-240]
 • مرتهن بیمة مرهونه [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 105-125]
 • مرهونه بیمة مرهونه [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 105-125]
 • مرور زمان تحلیلی بر مادۀ 36 قانون بیمۀ مصوب 1316 [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 189-219]
 • مزیت‌های کارکردی برند بررسی تأثیر بازاریابی چریکی و مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های بیمه بر وفاداری مشتریان با تأکید بر مزیت‌های کارکردی برند و قابلیت اعتبار [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 85-104]
 • مسئولیت اجتماعی بررسی تأثیر بازاریابی چریکی و مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های بیمه بر وفاداری مشتریان با تأکید بر مزیت‌های کارکردی برند و قابلیت اعتبار [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 85-104]
 • مسئولیت صاحبان کشتی بیمه اجباری مسئولیت مدنی صاحبان کشتی در آلودگی‌های نفتی با تأکید بر کنوانسیون مسئولیت مدنی 1969 با اصلاحات بعدی [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 269-303]
 • مسئولیت مدنی نحوۀ رجوع سازمان تأمین اجتماعی به مسئول اصلی زیان [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 77-95]
 • مشارکت کشاورزان مدل‌سازی مشارکت کشاورز در الگوی بیمه عملکردی با استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی مثبت [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 155-185]
 • معادلات ساختاری عوامل مؤثر بر نوآوری در صنعت بیمه کشور [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 53-94]
 • منافع درک‌شده تأثیر وفاداری عاطفی و منافع درک‌شدة مشتریان از طریق نگرش آنان بر قصد استفاده از خدمات ترکیبی بانک و بیمه [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 65-84]
 • منحنی‌‌های لورنز بررسی عدالت و سنجش نابرابری‌ها در پرداخت‌های بیمه‌های بهداشتی و درمانی خانوارها [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 131-162]
 • مهریه بیمة مهریه [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 163-188]

ن

 • نسبت‌های مالی رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه براساس نسبت‌‌ها و متغیرهای مالی بااستفاده از روش‌های‌‌ تصمیم‌گیری ‌‌چندشاخصه (MADM) [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 85-108]
 • نقض بیمۀ مالکیت فکری: گذار از بیمه‌نامه‌های عام و سنتی به بیمه‌نامه‌های خاص و نوین [دوره 30، شماره 3، 1394، صفحه 97-118]
 • نگرش تأثیر وفاداری عاطفی و منافع درک‌شدة مشتریان از طریق نگرش آنان بر قصد استفاده از خدمات ترکیبی بانک و بیمه [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 65-84]
 • نوآوری گرایش به کارآفرینی سازمان در صنعت بیمه: تاکید بر نقش سرمایه اجتماعی و فرهنگ‌سازمانی [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 43-63]
 • نوآوری اداری و مزیت رقابتی رابطۀ بین نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی در شرکت‌های بیمه [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 1-34]
 • نوآوری ارزش بررسی استراتژی‌های نوآوری در صنعت بیمه کشور با رویکرد اقیانوس آبی [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 187-214]
 • نوآوری در محصول رابطۀ بین نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی در شرکت‌های بیمه [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 1-34]
 • نوآوری سازمانی رابطۀ بین نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی در شرکت‌های بیمه [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 1-34]
 • نوآوری فرایندی رابطۀ بین نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی در شرکت‌های بیمه [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 1-34]
 • نیروی مرگ‌و‌میر‏ کاربردهای رویکرد مارکوفی در مدل‌بندی مرگ‌و‌میر زوجین [دوره 30، شماره 2، 1394، صفحه 61-84]

و

 • وفاداری تأثیر وفاداری عاطفی و منافع درک‌شدة مشتریان از طریق نگرش آنان بر قصد استفاده از خدمات ترکیبی بانک و بیمه [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 65-84]
 • وفاداری مشتریان بررسی تأثیر بازاریابی چریکی و مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های بیمه بر وفاداری مشتریان با تأکید بر مزیت‌های کارکردی برند و قابلیت اعتبار [دوره 30، شماره 4، 1394، صفحه 85-104]

ی

 • یادگیری سازمانی اثر مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده بر عملکرد کارآفرینانه کارکنان یک شرکت بیمه‌ای [دوره 30، شماره 1، 1394، صفحه 95-124]