نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون معادلات ساختاری مدلی برای سنجش سطح رضایت‌مندی بیمه‌گذاران شرکت‌های فعال در صنعت بیمه کشور [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 189-211]

ا

 • اجرایی کردن راهبرد الگوی رابطه قابلیت اجرا با اثربخشی راهبرد (مورد مطالعه: صنعت بیمه ایران) [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 213-236]
 • ارزش دوره عمر مشتری مدلی برای شناسایی نمایندگی‌های بیمه با ارزش و با ریسک تنظیم‌شده [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 111-136]
 • ارزش‌های موردانتظار خوشه‌بندی مشتریان بیمه‌ بر اساس ارزش‌های مورد انتظار [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 137-163]
 • ارزیابی بر پایه متغیرهای کمکی اصلاح‌شده اثر آزادسازی نظام تعرفه بر کارایی شرکت‌های بیمه [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 1-26]
 • استاندارد نگرشی بر ضرورت‌های مقررات‌گذاری مطلوب در صنعت بیمه کشور (با نگاهی به استانداردهای IAIS) [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 237-263]
 • استاندارد 28 حسابداری اثر اجرای استاندارد 28 حسابداری و افزایش مطالبات بر حد توانگری شرکت‌های بیمه [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 75-94]
 • استراتژی ترکیبی اثر نیروهای رقابتی بر عملکرد شرکت‌های بیمه خصوصی در ایران: نقش استراتژی‌های ترکیبی رقابتی [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 211-234]
 • اصلاحات بازنشستگی شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تسهیل اجرای سیستم بازنشستگی چندلایه [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 183-209]
 • اعتماد مشتری به شرکت رابطه رفتار اخلاقی فروشنده با رضایت، اعتماد و وفاداری بیمه‌‌گذاران در بیمه‌های عمر [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 127-151]
 • اعتماد میان‌سازمانی رابطه یادگیری سازمانی، بهبود مستمر و اعتماد میان‌سازمانی با عملکرد سازمانی (شرکت‌های نمایندگی خدمات بیمه‌ای) [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 163-182]
 • الگوریتم‎ EM‎‏ تحلیل پاسخ‌های شمارشی طولی برای تعداد ادعاهای خسارت با تعداد صفر زیاد در پرتفوی بیمه شخص ثالث کشور ایران [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 177-194]
 • الگوریتم ژنتیک حذف اثر منفی تورم از بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری به کمک سبد پولی [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 51-74]
 • الگوسازی ساختاری تفسیری الگویی برای کنترل راهبردی در شرایط گسست محیطی [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 53-78]
 • اندازه شرکت اثر مالکیت بانکی بر عملکرد مالی شرکت‌های بیمه‌ [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 27-50]
 • اندازه و شدت خسارت‌‌ها تحلیل سیستم پاداش- جریمه ایران [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 1-31]
 • اهداف راهبردی الگوی رابطه قابلیت اجرا با اثربخشی راهبرد (مورد مطالعه: صنعت بیمه ایران) [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 213-236]
 • اهرم مالی اثر مالکیت بانکی بر عملکرد مالی شرکت‌های بیمه‌ [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 27-50]

ب

 • بازاریابی رابطه‌مند طراحی الگوی وفاداری مشتریان بیمه اتومبیل شرکت‎های بیمه با تأکید بر نقش پیوندهای بازاریابی رابطه‏مند [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 67-88]
 • بازاریابی رابطه‌مند استراتژیک بهبود وفاداری مشتریان با استفاده از رویکرد بازاریابی رابطه‌مند استراتژیک (مطالعه موردی : شرکت‌های بیمه‌ وابسته به بانک‌ها) [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 153-176]
 • بخش‌بندی بازار خوشه‌بندی مشتریان بیمه‌ بر اساس ارزش‌های مورد انتظار [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 137-163]
 • بخش‌بندی مشتریان مدلی برای شناسایی نمایندگی‌های بیمه با ارزش و با ریسک تنظیم‌شده [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 111-136]
 • بهبود مستمر رابطه یادگیری سازمانی، بهبود مستمر و اعتماد میان‌سازمانی با عملکرد سازمانی (شرکت‌های نمایندگی خدمات بیمه‌ای) [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 163-182]
 • بهینه سازی حذف اثر منفی تورم از بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری به کمک سبد پولی [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 51-74]
 • بیگانگی از کار اثر رهبری تحول‌آفرین بر بیگانگی از کار [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 89-112]
 • بیمه اثر شاخص‌های مهم بیمه‌ای بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک با استفاده از مدل پانل پویا به روش GMM [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 1-22]
 • بیمه رابطه بین فرهنگ سازمانی و توانمندسازهای مدل تعالی سازمانی با تأکید بر نقش تعهد عاطفی کارکنان صنعت بیمه [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 153-179]
 • بیمه اثر نیروهای رقابتی بر عملکرد شرکت‌های بیمه خصوصی در ایران: نقش استراتژی‌های ترکیبی رقابتی [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 211-234]
 • بیمه خوشه‌بندی مشتریان بیمه‌ بر اساس ارزش‌های مورد انتظار [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 137-163]
 • بیمه امکان‌سنجی پیاده‌سازی هوش‌تجاری در صنعت بیمه [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 165-187]
 • بیمه نگرشی بر ضرورت‌های مقررات‌گذاری مطلوب در صنعت بیمه کشور (با نگاهی به استانداردهای IAIS) [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 237-263]
 • بیمه زندگی اثر بیمه زندگی بر تولید ملی مبتنی بر رویکرد توسعه انسانی [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 137-162]
 • بیمه شخص ثالث رضایت بیمه‌گذاران از خدمات بیمه شخص ثالث [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 79-104]
 • بیمه شخص ثالث مطالبه دیه فوت قربانیان حوادث رانندگی توسط وارث مقصر از محل بیمه‌نامه شخص ثالث [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 113-135]
 • بیمه عمر رابطه رفتار اخلاقی فروشنده با رضایت، اعتماد و وفاداری بیمه‌‌گذاران در بیمه‌های عمر [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 127-151]
 • بیمه‌نامه عمر جامع حذف اثر منفی تورم از بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری به کمک سبد پولی [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 51-74]
 • بیمه‌های بازنشستگی خصوصی شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تسهیل اجرای سیستم بازنشستگی چندلایه [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 183-209]

پ

 • پایش محیط الگویی برای کنترل راهبردی در شرایط گسست محیطی [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 53-78]
 • پرسش‌نامه اثر سابقه رانندگی و راست‌دست یا چپ‌دست بودن فرد بر تعداد تصادفات رانندگی وی [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 1-18]

ت

 • تجزیه‌وتحلیل عملکرد اثر آزادسازی نظام تعرفه بر کارایی شرکت‌های بیمه [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 1-26]
 • تجزیه ویژه‌ مقدار‏ مقایسه روش تحلیل مجموعه‌ مقادیر تکین در پیش‌بینی نرخ مرگ‌ومیر با روش‌هایی از خانواده لی-کارتر [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 23-51]
 • تحلیل پوششی داده‌ها اثر آزادسازی نظام تعرفه بر کارایی شرکت‌های بیمه [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 1-26]
 • تحلیل دسته‌بندی چندگانه (MCA) اثر عوامل کمّی و کیفی مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در کشور [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 37-66]
 • تحلیل سلسله مراتبی تحلیل سیستم پاداش- جریمه ایران [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 1-31]
 • تحلیل عاملی شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تسهیل اجرای سیستم بازنشستگی چندلایه [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 183-209]
 • تحلیل مجموعه‌ مقادیر تکین مقایسه روش تحلیل مجموعه‌ مقادیر تکین در پیش‌بینی نرخ مرگ‌ومیر با روش‌هایی از خانواده لی-کارتر [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 23-51]
 • تعداد ادعای خسارت تحلیل پاسخ‌های شمارشی طولی برای تعداد ادعاهای خسارت با تعداد صفر زیاد در پرتفوی بیمه شخص ثالث کشور ایران [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 177-194]
 • تعداد تصادفات رانندگی اثر سابقه رانندگی و راست‌دست یا چپ‌دست بودن فرد بر تعداد تصادفات رانندگی وی [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 1-18]
 • تعهد عاطفی رابطه بین فرهنگ سازمانی و توانمندسازهای مدل تعالی سازمانی با تأکید بر نقش تعهد عاطفی کارکنان صنعت بیمه [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 153-179]
 • تعهد نسبت به نام تجاری بهبود وفاداری مشتریان با استفاده از رویکرد بازاریابی رابطه‌مند استراتژیک (مطالعه موردی : شرکت‌های بیمه‌ وابسته به بانک‌ها) [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 153-176]
 • تقاضای بیمه عمر اثر عوامل کمّی و کیفی مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در کشور [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 37-66]
 • توانمندی‌های سازمانی اثر توانمندی‌های سازمانی بر عملکرد رقابتی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 125-152]
 • تورم حذف اثر منفی تورم از بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری به کمک سبد پولی [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 51-74]
 • توزیع آماسیده-صفر‏ تحلیل پاسخ‌های شمارشی طولی برای تعداد ادعاهای خسارت با تعداد صفر زیاد در پرتفوی بیمه شخص ثالث کشور ایران [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 177-194]
 • توزیع فاز- نوع کاربرد مدل‌های فاز- نوع در مدل‌بندی مرگ‌ومیر [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 105-126]
 • توزیع‌های آمیخته‌ نامتناهی باورمندی بیزی و بولمان در توزیع‌های آمیخته [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 19-36]
 • تولید ملی اثر بیمه زندگی بر تولید ملی مبتنی بر رویکرد توسعه انسانی [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 137-162]

ج

 • جذب مبتنی بر شایستگی مدل شایستگی فروشندگان بیمه برای تحقق مدیریت مبتنی بر شایستگی [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 95-124]
 • جریان نقد عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه با تأکید بر سیاست تقسیم سود و جریانات نقدی [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 209-230]
 • جمعیتی و نهادی عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در کشورهای درحال‌توسعه منتخب [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 61-83]

ح

 • حد توانگری اثر اجرای استاندارد 28 حسابداری و افزایش مطالبات بر حد توانگری شرکت‌های بیمه [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 75-94]
 • حق‌بیمه اثر سابقه رانندگی و راست‌دست یا چپ‌دست بودن فرد بر تعداد تصادفات رانندگی وی [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 1-18]
 • حق‌بیمه باورمندی بیزی و بولمان در توزیع‌های آمیخته [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 19-36]
 • حق‌بیمه اثر عوامل کمّی و کیفی مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در کشور [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 37-66]
 • حق‌بیمه باورمندی باورمندی بیزی و بولمان در توزیع‌های آمیخته [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 19-36]
 • حق‌بیمه‌ بیزی باورمندی بیزی و بولمان در توزیع‌های آمیخته [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 19-36]
 • حق‌بیمه سرانه اثر شاخص‌های مهم بیمه‌ای بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک با استفاده از مدل پانل پویا به روش GMM [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 1-22]
 • حقوق دینی مطالعه تطبیقی ماهیت نفع بیمه‌پذیر در بیمه‌های خسارت در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 195-222]
 • حقوق عینی مطالعه تطبیقی ماهیت نفع بیمه‌پذیر در بیمه‌های خسارت در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 195-222]

خ

 • خدمات بیمه‌ای مدلی برای سنجش سطح رضایت‌مندی بیمه‌گذاران شرکت‌های فعال در صنعت بیمه کشور [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 189-211]
 • خطر مطالعه تطبیقی ماهیت نفع بیمه‌پذیر در بیمه‌های خسارت در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 195-222]

د

 • داده‌های طولی تحلیل پاسخ‌های شمارشی طولی برای تعداد ادعاهای خسارت با تعداد صفر زیاد در پرتفوی بیمه شخص ثالث کشور ایران [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 177-194]
 • دارنده مبنای مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی با توجه به قانون جدید بیمه اجباری [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 181-207]
 • دیه مطالبه دیه فوت قربانیان حوادث رانندگی توسط وارث مقصر از محل بیمه‌نامه شخص ثالث [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 113-135]

ذ

 • ذخیره فنی تکمیلی اثر اجرای استاندارد 28 حسابداری و افزایش مطالبات بر حد توانگری شرکت‌های بیمه [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 75-94]

ر

 • راست‌دست یا چپ‌دست بودن اثر سابقه رانندگی و راست‌دست یا چپ‌دست بودن فرد بر تعداد تصادفات رانندگی وی [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 1-18]
 • رشته فعالیت‌ها سنجش ریسک تمرکز رشته فعالیت‌های صنعت بیمه در ایران [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 85-109]
 • رشد اقتصادی اثر شاخص‌های مهم بیمه‌ای بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک با استفاده از مدل پانل پویا به روش GMM [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 1-22]
 • رضایت ‌مشتری رابطه رفتار اخلاقی فروشنده با رضایت، اعتماد و وفاداری بیمه‌‌گذاران در بیمه‌های عمر [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 127-151]
 • رضایت مشتری مدلی برای سنجش سطح رضایت‌مندی بیمه‌گذاران شرکت‌های فعال در صنعت بیمه کشور [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 189-211]
 • رفتار فروش اخلاقی رابطه رفتار اخلاقی فروشنده با رضایت، اعتماد و وفاداری بیمه‌‌گذاران در بیمه‌های عمر [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 127-151]
 • رگولاتور نگرشی بر ضرورت‌های مقررات‌گذاری مطلوب در صنعت بیمه کشور (با نگاهی به استانداردهای IAIS) [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 237-263]
 • رهبری تحول آفرین اثر رهبری تحول‌آفرین بر بیگانگی از کار [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 89-112]
 • روش پنل دیتا عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در کشورهای درحال‌توسعه منتخب [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 61-83]
 • روش لی-کارتر‏ مقایسه روش تحلیل مجموعه‌ مقادیر تکین در پیش‌بینی نرخ مرگ‌ومیر با روش‌هایی از خانواده لی-کارتر [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 23-51]
 • روش هیندمن-اولا‏ مقایسه روش تحلیل مجموعه‌ مقادیر تکین در پیش‌بینی نرخ مرگ‌ومیر با روش‌هایی از خانواده لی-کارتر [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 23-51]
 • رویکرد گرام- اشمیت اثر آزادسازی نظام تعرفه بر کارایی شرکت‌های بیمه [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 1-26]
 • ریسک اثر اجرای استاندارد 28 حسابداری و افزایش مطالبات بر حد توانگری شرکت‌های بیمه [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 75-94]
 • ریسک تمرکز سنجش ریسک تمرکز رشته فعالیت‌های صنعت بیمه در ایران [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 85-109]

ز

 • زنجیر مارکف تحلیل سیستم پاداش- جریمه ایران [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 1-31]

س

 • سابقه رانندگی اثر سابقه رانندگی و راست‌دست یا چپ‌دست بودن فرد بر تعداد تصادفات رانندگی وی [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 1-18]
 • سبد پولی حذف اثر منفی تورم از بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری به کمک سبد پولی [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 51-74]
 • سنجش رضایت مشتری رضایت بیمه‌گذاران از خدمات بیمه شخص ثالث [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 79-104]
 • سن فیزیولوژیکی کاربرد مدل‌های فاز- نوع در مدل‌بندی مرگ‌ومیر [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 105-126]
 • سیاست تقسیم سود عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه با تأکید بر سیاست تقسیم سود و جریانات نقدی [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 209-230]
 • سیاست سرمایه‌گذاری‌ها عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه با تأکید بر سیاست تقسیم سود و جریانات نقدی [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 209-230]
 • سیستم پاداش-جریمه تحلیل سیستم پاداش- جریمه ایران [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 1-31]
 • سیستم چندلایه شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تسهیل اجرای سیستم بازنشستگی چندلایه [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 183-209]

ش

 • شاخص توسعه انسانی اثر بیمه زندگی بر تولید ملی مبتنی بر رویکرد توسعه انسانی [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 137-162]
 • شاخص‌های تمرکز سنجش ریسک تمرکز رشته فعالیت‌های صنعت بیمه در ایران [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 85-109]
 • شایستگی فروشندگان بیمه مدل شایستگی فروشندگان بیمه برای تحقق مدیریت مبتنی بر شایستگی [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 95-124]
 • شرکت‌های بیمه عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه با تأکید بر سیاست تقسیم سود و جریانات نقدی [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 209-230]

ص

 • صنعت بیمه ایران سنجش ریسک تمرکز رشته فعالیت‌های صنعت بیمه در ایران [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 85-109]

ض

 • ضریب خسارت سنجش ریسک تمرکز رشته فعالیت‌های صنعت بیمه در ایران [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 85-109]
 • ضریب نفوذ بیمه اثر شاخص‌های مهم بیمه‌ای بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک با استفاده از مدل پانل پویا به روش GMM [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 1-22]

ط

 • طراحی مدل مدلی برای سنجش سطح رضایت‌مندی بیمه‌گذاران شرکت‌های فعال در صنعت بیمه کشور [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 189-211]

ع

 • علاقه نسبت به نام تجاری بهبود وفاداری مشتریان با استفاده از رویکرد بازاریابی رابطه‌مند استراتژیک (مطالعه موردی : شرکت‌های بیمه‌ وابسته به بانک‌ها) [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 153-176]
 • علیت غیرخطی اثر بیمه زندگی بر تولید ملی مبتنی بر رویکرد توسعه انسانی [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 137-162]
 • عمر شرکت اثر مالکیت بانکی بر عملکرد مالی شرکت‌های بیمه‌ [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 27-50]
 • عملکرد اثر نیروهای رقابتی بر عملکرد شرکت‌های بیمه خصوصی در ایران: نقش استراتژی‌های ترکیبی رقابتی [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 211-234]
 • عملکرد رقابتی اثر توانمندی‌های سازمانی بر عملکرد رقابتی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 125-152]
 • عملکرد سازمانی رابطه یادگیری سازمانی، بهبود مستمر و اعتماد میان‌سازمانی با عملکرد سازمانی (شرکت‌های نمایندگی خدمات بیمه‌ای) [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 163-182]
 • عملکرد مالی اثر مالکیت بانکی بر عملکرد مالی شرکت‌های بیمه‌ [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 27-50]
 • عوامل اقتصادی عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در کشورهای درحال‌توسعه منتخب [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 61-83]
 • عوامل زمینه‌ای الگوی رابطه قابلیت اجرا با اثربخشی راهبرد (مورد مطالعه: صنعت بیمه ایران) [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 213-236]
 • عوامل فرایندی الگوی رابطه قابلیت اجرا با اثربخشی راهبرد (مورد مطالعه: صنعت بیمه ایران) [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 213-236]
 • عوامل محتوایی الگوی رابطه قابلیت اجرا با اثربخشی راهبرد (مورد مطالعه: صنعت بیمه ایران) [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 213-236]

ف

 • فرایند پیری کاربرد مدل‌های فاز- نوع در مدل‌بندی مرگ‌ومیر [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 105-126]
 • فرهنگ سازمانی رابطه بین فرهنگ سازمانی و توانمندسازهای مدل تعالی سازمانی با تأکید بر نقش تعهد عاطفی کارکنان صنعت بیمه [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 153-179]

ق

 • قانون بیمه اجباری مبنای مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی با توجه به قانون جدید بیمه اجباری [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 181-207]
 • قیمت‌گذاری قیمت‎گذاری مستمری‎های عمر با استفاده از نرخ بهره فنی فازی [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 33-60]
 • قیمت‌گذاری مستمری‌ها کاربرد مدل‌های فاز- نوع در مدل‌بندی مرگ‌ومیر [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 105-126]

ک

 • کشورهای درحال‌توسعه عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در کشورهای درحال‌توسعه منتخب [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 61-83]
 • کشورهای عضو اوپک اثر شاخص‌های مهم بیمه‌ای بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک با استفاده از مدل پانل پویا به روش GMM [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 1-22]
 • کنترل راهبردی الگویی برای کنترل راهبردی در شرایط گسست محیطی [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 53-78]
 • کیفیت خدمات طراحی الگوی وفاداری مشتریان بیمه اتومبیل شرکت‎های بیمه با تأکید بر نقش پیوندهای بازاریابی رابطه‏مند [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 67-88]
 • کیفیت رابطه طراحی الگوی وفاداری مشتریان بیمه اتومبیل شرکت‎های بیمه با تأکید بر نقش پیوندهای بازاریابی رابطه‏مند [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 67-88]

گ

 • گسست محیطی الگویی برای کنترل راهبردی در شرایط گسست محیطی [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 53-78]

م

 • مالکیت بانکی اثر مالکیت بانکی بر عملکرد مالی شرکت‌های بیمه‌ [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 27-50]
 • مالکیت‌فی‌الذمه مطالبه دیه فوت قربانیان حوادث رانندگی توسط وارث مقصر از محل بیمه‌نامه شخص ثالث [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 113-135]
 • مبنای مسئولیت مدنی مبنای مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی با توجه به قانون جدید بیمه اجباری [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 181-207]
 • متغیرهای تصادفی فازی قیمت‎گذاری مستمری‎های عمر با استفاده از نرخ بهره فنی فازی [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 33-60]
 • مدل‌بندی مرگ‌ومیر کاربرد مدل‌های فاز- نوع در مدل‌بندی مرگ‌ومیر [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 105-126]
 • مدل تحلیل شبکه‌ای فازی مدل شایستگی فروشندگان بیمه برای تحقق مدیریت مبتنی بر شایستگی [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 95-124]
 • مدل تعالی رابطه بین فرهنگ سازمانی و توانمندسازهای مدل تعالی سازمانی با تأکید بر نقش تعهد عاطفی کارکنان صنعت بیمه [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 153-179]
 • مدل سنجش رضایت مشتری اروپایی رضایت بیمه‌گذاران از خدمات بیمه شخص ثالث [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 79-104]
 • مدل‌مطلوب نگرشی بر ضرورت‌های مقررات‌گذاری مطلوب در صنعت بیمه کشور (با نگاهی به استانداردهای IAIS) [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 237-263]
 • مدل معادلات ساختاری اثر رهبری تحول‌آفرین بر بیگانگی از کار [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 89-112]
 • مدیریت ارتباط با مشتری رضایت بیمه‌گذاران از خدمات بیمه شخص ثالث [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 79-104]
 • مدیریت ارتباط با مشتری مدلی برای شناسایی نمایندگی‌های بیمه با ارزش و با ریسک تنظیم‌شده [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 111-136]
 • مدیریت دانش اثر توانمندی‌های سازمانی بر عملکرد رقابتی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 125-152]
 • مدیریت دانش مشتری مدلی برای شناسایی نمایندگی‌های بیمه با ارزش و با ریسک تنظیم‌شده [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 111-136]
 • مدیریت ریسک مشتری مدلی برای شناسایی نمایندگی‌های بیمه با ارزش و با ریسک تنظیم‌شده [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 111-136]
 • مدیریت مبتنی بر شایستگی مدل شایستگی فروشندگان بیمه برای تحقق مدیریت مبتنی بر شایستگی [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 95-124]
 • مزیت رقابتی اثر توانمندی‌های سازمانی بر عملکرد رقابتی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 125-152]
 • مسئولیت مطالبه دیه فوت قربانیان حوادث رانندگی توسط وارث مقصر از محل بیمه‌نامه شخص ثالث [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 113-135]
 • مسئولیت حقوقی مطالعه تطبیقی ماهیت نفع بیمه‌پذیر در بیمه‌های خسارت در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 195-222]
 • مستمری عمر قیمت‎گذاری مستمری‎های عمر با استفاده از نرخ بهره فنی فازی [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 33-60]
 • مقررات‌گذاری نگرشی بر ضرورت‌های مقررات‌گذاری مطلوب در صنعت بیمه کشور (با نگاهی به استانداردهای IAIS) [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 237-263]
 • مقصر مطالبه دیه فوت قربانیان حوادث رانندگی توسط وارث مقصر از محل بیمه‌نامه شخص ثالث [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 113-135]

ن

 • نرخ بهره قیمت‎گذاری مستمری‎های عمر با استفاده از نرخ بهره فنی فازی [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 33-60]
 • نرخ مرگ‌ومیر‏ مقایسه روش تحلیل مجموعه‌ مقادیر تکین در پیش‌بینی نرخ مرگ‌ومیر با روش‌هایی از خانواده لی-کارتر [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 23-51]
 • نسبت بدهی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه با تأکید بر سیاست تقسیم سود و جریانات نقدی [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 209-230]
 • نظریه‌ باورمندی باورمندی بیزی و بولمان در توزیع‌های آمیخته [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 19-36]
 • نظریه باورمندی تحلیل سیستم پاداش- جریمه ایران [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 1-31]
 • نظریه خطر مبنای مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی با توجه به قانون جدید بیمه اجباری [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 181-207]
 • نفع بیمه‌پذیر مطالعه تطبیقی ماهیت نفع بیمه‌پذیر در بیمه‌های خسارت در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 195-222]
 • نمایندگی بیمه رابطه یادگیری سازمانی، بهبود مستمر و اعتماد میان‌سازمانی با عملکرد سازمانی (شرکت‌های نمایندگی خدمات بیمه‌ای) [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 163-182]
 • نیروهای رقابتی اثر نیروهای رقابتی بر عملکرد شرکت‌های بیمه خصوصی در ایران: نقش استراتژی‌های ترکیبی رقابتی [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 211-234]

و

 • وسیله نقلیه مبنای مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی با توجه به قانون جدید بیمه اجباری [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 181-207]
 • وفاداری طراحی الگوی وفاداری مشتریان بیمه اتومبیل شرکت‎های بیمه با تأکید بر نقش پیوندهای بازاریابی رابطه‏مند [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 67-88]
 • وفاداری مشتری رابطه رفتار اخلاقی فروشنده با رضایت، اعتماد و وفاداری بیمه‌‌گذاران در بیمه‌های عمر [دوره 29، شماره 1، 1393، صفحه 127-151]
 • وفاداری نسبت به نام تجاری بهبود وفاداری مشتریان با استفاده از رویکرد بازاریابی رابطه‌مند استراتژیک (مطالعه موردی : شرکت‌های بیمه‌ وابسته به بانک‌ها) [دوره 29، شماره 3، 1393، صفحه 153-176]

ه

 • هوش‌تجاری امکان‌سنجی پیاده‌سازی هوش‌تجاری در صنعت بیمه [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 165-187]
 • هوش کسب‌و‌کار امکان‌سنجی پیاده‌سازی هوش‌تجاری در صنعت بیمه [دوره 29، شماره 4، 1393، صفحه 165-187]

ی

 • یادگیری سازمانی رابطه یادگیری سازمانی، بهبود مستمر و اعتماد میان‌سازمانی با عملکرد سازمانی (شرکت‌های نمایندگی خدمات بیمه‌ای) [دوره 29، شماره 2، 1393، صفحه 163-182]