نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزادی اقتصادی تأثیر ضریب نفوذ بیمه بر فضای کارآفرینی در کشورهای منتخب [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 37-65]

ا

 • ارزش‌آفرینی برند مدل پارادایمی ارزش آفرینی برند در صنعت بیمه با تاکید بر بیمه عمر "رویکرد داده بنیاد" [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 9-36]
 • ارزش دوره عمر مشتری تخصیص بهینه منابع بازاریابی کوتاه مدت بر مبنای ارزش دوره عمر مشتری [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • افشاء تعهد افشای پیش قراردادی بیمه‌گذار در حقوق ایران و انگلیس [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • اقتصاد نئوکلاسیک تقابل مدیریت ریسک بنگاه و اقتصاد نئوکلاسیک در شرکت‌های بیمه‌ با تمرکز بر بیمه درمان تکمیلی [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 129-159]
 • اوراق­‌بهادار بیمه‌­ای ریسک‌های بازار معاوضات بیمه‌های غیرزندگی در بازار سرمایه و صنعت بیمه ایران و راهکارهایی جهت پوشش آن‌ها [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 209-240]
 • اوراق مرگ‌ومیر بررسی انتشار اوراق مرگ و میر در ایران و قیمت‌گذاری آن [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 123-156]
 • ایران بررسی وجود ریسک کژگزینی در صنعت بیمه درمان ایران [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 67-92]

ب

 • بازارگرایی راهبردی مفهوم‌پردازی بازارگرایی راهبردی و رابطه آن با عملکرد صنعت بیمه ایران [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 71-103]
 • بازارهای مالی رفتار مدل‌های غیرخطی در پیش‌بینی توانگری مالی شرکت‌های بیمه بورسی [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 103-129]
 • بازخرید بیمه عمر بررسی عوامل موثر بر گرایش به بازخرید بیمه‌های عمر [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • بازی‌وارسازی ‌خوشه‌بندی مشتریان بیمه بر اساس تکنیک‌های داده‌کاوی جهت استفاده در تکنیک‌های بازی‌وارسازی [دوره 35، شماره 4، 1399، صفحه 125-161]
 • بخش­‌بندی بخش‌بندی مشتریان صنعت بیمه با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی دو مرحله‌ای مقیاس پذیر (نمونه موردی شرکت بیمه البرز) [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • بخش‌بندی بازار بخش‌بندی بازار بیمه‌نامه بدنه خودرو یکی از بزرگترین شرکت‌های بیمه‌ای ایران [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 93-122]
 • بخش­بندی مشتریان ‌خوشه‌بندی مشتریان بیمه بر اساس تکنیک‌های داده‌کاوی جهت استفاده در تکنیک‌های بازی‌وارسازی [دوره 35، شماره 4، 1399، صفحه 125-161]
 • بررسی انطباق ارزیابی ریسک و بررسی انطباق با قواعد کسب‌وکار در بیمه با کمک تکنیک فرایندکاوی مطالعه موردی: فرایند خسارت بیمه شخص ثالث [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • برنامه‌های ماندگاری تخصیص بهینه منابع بازاریابی کوتاه مدت بر مبنای ارزش دوره عمر مشتری [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • برندسازی کارفرما تدوین و ارائه الگوی برند کارفرما در شرکت‌های بیمه [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 157-184]
 • بهبود فرایند ارزیابی ریسک و بررسی انطباق با قواعد کسب‌وکار در بیمه با کمک تکنیک فرایندکاوی مطالعه موردی: فرایند خسارت بیمه شخص ثالث [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • بهینه‌سازی دو هدفه تخصیص بهینه منابع بازاریابی کوتاه مدت بر مبنای ارزش دوره عمر مشتری [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • بیع غیر منقول بیمه مالکیت [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 185-214]
 • بیمه اعتبارسنجی قاعده مرور زمان در بیمه‌های مربوط به وسایل نقلیه(با بررسی فقهی) [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • بیمه تقابل مدیریت ریسک بنگاه و اقتصاد نئوکلاسیک در شرکت‌های بیمه‌ با تمرکز بر بیمه درمان تکمیلی [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 129-159]
 • بیمه کاربرد موافقتنامه‌های جامع بیمه‌ای در پوشش ریسک‌های عملیات بالادستی نفت و گاز [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 159-183]
 • بیمه بیمه مالکیت [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 185-214]
 • بیمه ارزیابی ریسک و بررسی انطباق با قواعد کسب‌وکار در بیمه با کمک تکنیک فرایندکاوی مطالعه موردی: فرایند خسارت بیمه شخص ثالث [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • بیمه تعهد افشای پیش قراردادی بیمه‌گذار در حقوق ایران و انگلیس [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • بیمه ‌خوشه‌بندی مشتریان بیمه بر اساس تکنیک‌های داده‌کاوی جهت استفاده در تکنیک‌های بازی‌وارسازی [دوره 35، شماره 4، 1399، صفحه 125-161]
 • بیمه اجباری مسئولیت بیمه‌گر در برابر راننده مسبب حادثه در قانون جدید بیمه اجباری [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • بیمه اسلامی بررسی عوامل مؤثر در پیاده‌سازی بیمه اسلامی (تکافل) در سطح بیمه میهن [دوره 35، شماره 4، 1399، صفحه 163-198]
 • بیمه اشخاص ثالث نقد فرا تقنینی تعهد به پرداخت دیه مغلّظ در حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 185-208]
 • بیمه بدنه خودرو بخش‌بندی بازار بیمه‌نامه بدنه خودرو یکی از بزرگترین شرکت‌های بیمه‌ای ایران [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 93-122]
 • بیمه تکافل بررسی عوامل مؤثر در پیاده‌سازی بیمه اسلامی (تکافل) در سطح بیمه میهن [دوره 35، شماره 4، 1399، صفحه 163-198]
 • بیمه جامع پروژه کاربرد موافقتنامه‌های جامع بیمه‌ای در پوشش ریسک‌های عملیات بالادستی نفت و گاز [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 159-183]
 • بیمه درمان بررسی وجود ریسک کژگزینی در صنعت بیمه درمان ایران [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 67-92]
 • بیمه رایج بررسی عوامل مؤثر در پیاده‌سازی بیمه اسلامی (تکافل) در سطح بیمه میهن [دوره 35، شماره 4، 1399، صفحه 163-198]
 • بیمه شخص ثالث مقایسه سیستم جدید و قدیم پاداش-جریمه بیمه شخص ثالث ایران [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 9-32]
 • بیمه عمر مدل پارادایمی ارزش آفرینی برند در صنعت بیمه با تاکید بر بیمه عمر "رویکرد داده بنیاد" [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 9-36]
 • بیمه عمر بررسی عوامل موثر بر گرایش به بازخرید بیمه‌های عمر [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • بیمه عمر اثر شوک های سلامت بر مصرف بیمه عمر و رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه [دوره 35، شماره 4، 1399، صفحه 9-41]
 • بیمه‌گذار عمر بررسی عوامل موثر بر گرایش به بازخرید بیمه‌های عمر [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • بیمه‌گر شناسایی مسئولیت بیمه‌گر در فرآیند کیفری [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 215-242]
 • بیمه‌های‌زندگی دیالکتیک تردید و اعتماد در رفتار خرید بیمه‌زندگی «تحقیقی مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد» [دوره 35، شماره 4، 1399، صفحه 43-88]
 • بیمه‌‌ی تمام‌‌خطر تحلیل حقوقی بیمه‌‌نامه‌‌‌ ولکار [دوره 35، شماره 4، 1399، صفحه 233-267]

پ

 • پاندمی کرونا‌‌ ‌اثرات ناشی از پاندمی کرونا بر وضعیت نقدینگی صنعت بیمه [دوره 35، شماره 4، 1399، صفحه 91-124]
 • پوشش ریسک ریسک‌های بازار معاوضات بیمه‌های غیرزندگی در بازار سرمایه و صنعت بیمه ایران و راهکارهایی جهت پوشش آن‌ها [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 209-240]
 • پیش قراردادی تعهد افشای پیش قراردادی بیمه‌گذار در حقوق ایران و انگلیس [دوره 35، شماره 2، 1399]

ت

 • تأثیر دادرسی کیفری بر بیمه‌گر شناسایی مسئولیت بیمه‌گر در فرآیند کیفری [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 215-242]
 • تاپسیس فازی ‌‌شناسایی و اولویت بندی عوامل حاکمیت شرکتی مطلوب در شرکت بیمه ایران [دوره 35، شماره 4، 1399، صفحه 199-233]
 • تحلیل مضمون ‌‌شناسایی و اولویت بندی عوامل حاکمیت شرکتی مطلوب در شرکت بیمه ایران [دوره 35، شماره 4، 1399، صفحه 199-233]
 • تعطیل حق اعتبارسنجی قاعده مرور زمان در بیمه‌های مربوط به وسایل نقلیه(با بررسی فقهی) [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • تغلیظ دیه نقد فرا تقنینی تعهد به پرداخت دیه مغلّظ در حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 185-208]
 • توانگری مالی رفتار مدل‌های غیرخطی در پیش‌بینی توانگری مالی شرکت‌های بیمه بورسی [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 103-129]
 • توزیع سلامت پنهان بررسی وجود ریسک کژگزینی در صنعت بیمه درمان ایران [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 67-92]

ث

 • ثبت بیمه مالکیت [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 185-214]

ج

 • جانشین­‌پروری شناسایی و تبیین رفتارهای مشاهده‌پذیر فرهنگ جانشین‌پروری در صنعت بیمه ایران [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • جبران خسارت مسئولیت بیمه‌گر در برابر راننده مسبب حادثه در قانون جدید بیمه اجباری [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • جنایات شبه عمد نقد فرا تقنینی تعهد به پرداخت دیه مغلّظ در حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 185-208]

ح

 • حاکمیت شرکتی ‌‌شناسایی و اولویت بندی عوامل حاکمیت شرکتی مطلوب در شرکت بیمه ایران [دوره 35، شماره 4، 1399، صفحه 199-233]
 • حداقل مربعات غیرخطی بررسی وجود ریسک کژگزینی در صنعت بیمه درمان ایران [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 67-92]
 • حق بیمه­ نسبی مقایسه سیستم جدید و قدیم پاداش-جریمه بیمه شخص ثالث ایران [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 9-32]
 • حق مالکیت بیمه مالکیت [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 185-214]
 • حکمرانی خوب ‌‌شناسایی و اولویت بندی عوامل حاکمیت شرکتی مطلوب در شرکت بیمه ایران [دوره 35، شماره 4، 1399، صفحه 199-233]

خ

 • خودرگرسیونی برداری ‌اثرات ناشی از پاندمی کرونا بر وضعیت نقدینگی صنعت بیمه [دوره 35، شماره 4، 1399، صفحه 91-124]
 • خوشه‌بندی بخش‌بندی بازار بیمه‌نامه بدنه خودرو یکی از بزرگترین شرکت‌های بیمه‌ای ایران [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 93-122]
 • خوشه‌بندی دو مرحله‌­ای مقیاس‌پذیر بخش‌بندی مشتریان صنعت بیمه با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی دو مرحله‌ای مقیاس پذیر (نمونه موردی شرکت بیمه البرز) [دوره 35، شماره 2، 1399]

د

 • داده‌کاوی رفتار مدل‌های غیرخطی در پیش‌بینی توانگری مالی شرکت‌های بیمه بورسی [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 103-129]
 • داده‌کاوی تخصیص بهینه منابع بازاریابی کوتاه مدت بر مبنای ارزش دوره عمر مشتری [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • داده ­کاوی ‌خوشه‌بندی مشتریان بیمه بر اساس تکنیک‌های داده‌کاوی جهت استفاده در تکنیک‌های بازی‌وارسازی [دوره 35، شماره 4، 1399، صفحه 125-161]
 • درخت تصمیم کاربرد داده‌کاوی با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای بررسی تاثیر ویژگی‌های خودرو در پیش‌بینی ریسک خسارت مالی در رشته بیمه شخص ثالث [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 33-66]
 • دسته‌بندی مشتریان کاربرد داده‌کاوی با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای بررسی تاثیر ویژگی‌های خودرو در پیش‌بینی ریسک خسارت مالی در رشته بیمه شخص ثالث [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 33-66]
 • دعاوی مالی اعتبارسنجی قاعده مرور زمان در بیمه‌های مربوط به وسایل نقلیه(با بررسی فقهی) [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • دیه شناسایی مسئولیت بیمه‌گر در فرآیند کیفری [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 215-242]

ر

 • رشد اقتصادی اثر شوک های سلامت بر مصرف بیمه عمر و رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه [دوره 35، شماره 4، 1399، صفحه 9-41]
 • رفتار خرید دیالکتیک تردید و اعتماد در رفتار خرید بیمه‌زندگی «تحقیقی مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد» [دوره 35، شماره 4، 1399، صفحه 43-88]
 • رفتار مصرف‌کننده دیالکتیک تردید و اعتماد در رفتار خرید بیمه‌زندگی «تحقیقی مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد» [دوره 35، شماره 4، 1399، صفحه 43-88]
 • رفتارهای مشاهده­‌پذیر فرهنگ شناسایی و تبیین رفتارهای مشاهده‌پذیر فرهنگ جانشین‌پروری در صنعت بیمه ایران [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • روش لی کارتر بررسی انتشار اوراق مرگ و میر در ایران و قیمت‌گذاری آن [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 123-156]
 • رویکرد داده بنیاد مدل پارادایمی ارزش آفرینی برند در صنعت بیمه با تاکید بر بیمه عمر "رویکرد داده بنیاد" [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 9-36]
 • رویگردانی مشتری تخصیص بهینه منابع بازاریابی کوتاه مدت بر مبنای ارزش دوره عمر مشتری [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • ریسک کاربرد موافقتنامه‌های جامع بیمه‌ای در پوشش ریسک‌های عملیات بالادستی نفت و گاز [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 159-183]
 • ریسک تحلیل حقوقی بیمه‌‌نامه‌‌‌ ولکار [دوره 35، شماره 4، 1399، صفحه 233-267]

س

 • ساخت تحلیل حقوقی بیمه‌‌نامه‌‌‌ ولکار [دوره 35، شماره 4، 1399، صفحه 233-267]
 • سرمایه انسانی تأثیر ضریب نفوذ بیمه بر فضای کارآفرینی در کشورهای منتخب [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 37-65]
 • سند رسمی بیمه مالکیت [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 185-214]
 • سیستم پاداش-جریمه مقایسه سیستم جدید و قدیم پاداش-جریمه بیمه شخص ثالث ایران [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 9-32]

ش

 • شایسته‌گرایی تدوین و ارائه الگوی برند کارفرما در شرکت‌های بیمه [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 157-184]
 • شبیه‌سازی مونت کارلو بررسی انتشار اوراق مرگ و میر در ایران و قیمت‌گذاری آن [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 123-156]
 • شخص ثالث مسئولیت بیمه‌گر در برابر راننده مسبب حادثه در قانون جدید بیمه اجباری [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • شرکت بیمه ایران ‌‌شناسایی و اولویت بندی عوامل حاکمیت شرکتی مطلوب در شرکت بیمه ایران [دوره 35، شماره 4، 1399، صفحه 199-233]
 • شرکت‌های بیمه بررسی عوامل موثر بر گرایش به بازخرید بیمه‌های عمر [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • شرکت‌های بیمه تدوین و ارائه الگوی برند کارفرما در شرکت‌های بیمه [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 157-184]

ص

 • صندوق تأمین خسارات بدنی شناسایی مسئولیت بیمه‌گر در فرآیند کیفری [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 215-242]
 • صنعت بیمه مدل پارادایمی ارزش آفرینی برند در صنعت بیمه با تاکید بر بیمه عمر "رویکرد داده بنیاد" [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 9-36]
 • صنعت بیمه بخش‌بندی مشتریان صنعت بیمه با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی دو مرحله‌ای مقیاس پذیر (نمونه موردی شرکت بیمه البرز) [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • صنعت بیمه شناسایی و تبیین رفتارهای مشاهده‌پذیر فرهنگ جانشین‌پروری در صنعت بیمه ایران [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • صنعت بیمه.‌‌‌‌ ‌اثرات ناشی از پاندمی کرونا بر وضعیت نقدینگی صنعت بیمه [دوره 35، شماره 4، 1399، صفحه 91-124]
 • صنعت بیمه ایران مفهوم‌پردازی بازارگرایی راهبردی و رابطه آن با عملکرد صنعت بیمه ایران [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 71-103]

ض

 • ضریب نفوذ بیمه تأثیر ضریب نفوذ بیمه بر فضای کارآفرینی در کشورهای منتخب [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 37-65]

ط

 • طبقه توانگری رفتار مدل‌های غیرخطی در پیش‌بینی توانگری مالی شرکت‌های بیمه بورسی [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 103-129]

ع

 • عملکرد غیرمالی مفهوم‌پردازی بازارگرایی راهبردی و رابطه آن با عملکرد صنعت بیمه ایران [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 71-103]
 • عملکرد مالی مفهوم‌پردازی بازارگرایی راهبردی و رابطه آن با عملکرد صنعت بیمه ایران [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 71-103]
 • عملیات بالادستی­ کاربرد موافقتنامه‌های جامع بیمه‌ای در پوشش ریسک‌های عملیات بالادستی نفت و گاز [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 159-183]

ف

 • فرایند سلسله مراتبی تقابل مدیریت ریسک بنگاه و اقتصاد نئوکلاسیک در شرکت‌های بیمه‌ با تمرکز بر بیمه درمان تکمیلی [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 129-159]
 • فرایندکاوی ارزیابی ریسک و بررسی انطباق با قواعد کسب‌وکار در بیمه با کمک تکنیک فرایندکاوی مطالعه موردی: فرایند خسارت بیمه شخص ثالث [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • فرهنگ ریسک تقابل مدیریت ریسک بنگاه و اقتصاد نئوکلاسیک در شرکت‌های بیمه‌ با تمرکز بر بیمه درمان تکمیلی [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 129-159]
 • فرهنگ سازمانی شناسایی و تبیین رفتارهای مشاهده‌پذیر فرهنگ جانشین‌پروری در صنعت بیمه ایران [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • فضای کارآفرینی تأثیر ضریب نفوذ بیمه بر فضای کارآفرینی در کشورهای منتخب [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 37-65]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر ضریب نفوذ بیمه بر فضای کارآفرینی در کشورهای منتخب [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 37-65]

ق

 • قرارداد تحلیل حقوقی بیمه‌‌نامه‌‌‌ ولکار [دوره 35، شماره 4، 1399، صفحه 233-267]
 • قواعد کسب‌وکار ارزیابی ریسک و بررسی انطباق با قواعد کسب‌وکار در بیمه با کمک تکنیک فرایندکاوی مطالعه موردی: فرایند خسارت بیمه شخص ثالث [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • قیمت‌‌‌‌‌‌گذاری بررسی انتشار اوراق مرگ و میر در ایران و قیمت‌گذاری آن [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 123-156]

ک

 • کژگزینی بررسی وجود ریسک کژگزینی در صنعت بیمه درمان ایران [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 67-92]

گ

 • گرایش بررسی عوامل موثر بر گرایش به بازخرید بیمه‌های عمر [دوره 35، شماره 2، 1399]

م

 • ماشین بردار پشتیبان کاربرد داده‌کاوی با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای بررسی تاثیر ویژگی‌های خودرو در پیش‌بینی ریسک خسارت مالی در رشته بیمه شخص ثالث [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 33-66]
 • ماه حرام نقد فرا تقنینی تعهد به پرداخت دیه مغلّظ در حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 185-208]
 • مبنا تعهد افشای پیش قراردادی بیمه‌گذار در حقوق ایران و انگلیس [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • مخارج سلامت اثر شوک های سلامت بر مصرف بیمه عمر و رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه [دوره 35، شماره 4، 1399، صفحه 9-41]
 • مدیریت ریسک بنگاه تقابل مدیریت ریسک بنگاه و اقتصاد نئوکلاسیک در شرکت‌های بیمه‌ با تمرکز بر بیمه درمان تکمیلی [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 129-159]
 • مدیریت ریسک بنگاه ارزیابی ریسک و بررسی انطباق با قواعد کسب‌وکار در بیمه با کمک تکنیک فرایندکاوی مطالعه موردی: فرایند خسارت بیمه شخص ثالث [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • مرور زمان اعتبارسنجی قاعده مرور زمان در بیمه‌های مربوط به وسایل نقلیه(با بررسی فقهی) [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • مسئولیت مدنی مسئولیت بیمه‌گر در برابر راننده مسبب حادثه در قانون جدید بیمه اجباری [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • مسبب حادثه مسئولیت بیمه‌گر در برابر راننده مسبب حادثه در قانون جدید بیمه اجباری [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • مشتری بخش‌بندی مشتریان صنعت بیمه با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی دو مرحله‌ای مقیاس پذیر (نمونه موردی شرکت بیمه البرز) [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • معاوضات بیمه­‌های غیرزندگی ریسک‌های بازار معاوضات بیمه‌های غیرزندگی در بازار سرمایه و صنعت بیمه ایران و راهکارهایی جهت پوشش آن‌ها [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 209-240]
 • معیار سطح میانگین پایداری نسبی مقایسه سیستم جدید و قدیم پاداش-جریمه بیمه شخص ثالث ایران [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 9-32]
 • معیار کارایی لویی­مارنتا مقایسه سیستم جدید و قدیم پاداش-جریمه بیمه شخص ثالث ایران [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 9-32]
 • مهلت های قانونی اعتبارسنجی قاعده مرور زمان در بیمه‌های مربوط به وسایل نقلیه(با بررسی فقهی) [دوره 35، شماره 2، 1399]
 • موافقتنامه جامع بیمه­ای کاربرد موافقتنامه‌های جامع بیمه‌ای در پوشش ریسک‌های عملیات بالادستی نفت و گاز [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 159-183]

ن

 • نایو بیز و شبکه‌های عصبی کاربرد داده‌کاوی با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای بررسی تاثیر ویژگی‌های خودرو در پیش‌بینی ریسک خسارت مالی در رشته بیمه شخص ثالث [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 33-66]
 • نظریه داده‌بنیاد دیالکتیک تردید و اعتماد در رفتار خرید بیمه‌زندگی «تحقیقی مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد» [دوره 35، شماره 4، 1399، صفحه 43-88]
 • نظریه داده بنیاد تدوین و ارائه الگوی برند کارفرما در شرکت‌های بیمه [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 157-184]
 • نفت‌وگاز کاربرد موافقتنامه‌های جامع بیمه‌ای در پوشش ریسک‌های عملیات بالادستی نفت و گاز [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 159-183]
 • نقد فراتقنینی نقد فرا تقنینی تعهد به پرداخت دیه مغلّظ در حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی [دوره 35، شماره 3، 1399، صفحه 185-208]
 • نقدینگی ‌اثرات ناشی از پاندمی کرونا بر وضعیت نقدینگی صنعت بیمه [دوره 35، شماره 4، 1399، صفحه 91-124]
 • نقض تعهد افشای پیش قراردادی بیمه‌گذار در حقوق ایران و انگلیس [دوره 35، شماره 2، 1399]

و

 • ولکار تحلیل حقوقی بیمه‌‌نامه‌‌‌ ولکار [دوره 35، شماره 4، 1399، صفحه 233-267]

ه

 • هوش مصنوعی رفتار مدل‌های غیرخطی در پیش‌بینی توانگری مالی شرکت‌های بیمه بورسی [دوره 35، شماره 1، 1399، صفحه 103-129]