راهنمای نویسندگان

ازکلیه‌ استادان و پژوهشگران گرامی که مقاله‌های علمی - پژوهشی خود را جهت انتشار به این فصلنامه ارسال می‌دارند تقاضا می‌شود،

 ابتدا فایل فرمت تدوین مقاله را با کلیک بر روی تصویر زیر دریافت نموده و مقاله را به طور دقیق بر اساس این فرمت تنظیم و ارسال نمایید.

نمونه مقاله استاندارد نشریه پژوهشنامه بیمه را می‌توانید از اینجا دریافت نمائید.


ارسال مقاله منحصراً از طریق سامانه الکترونیکی فصلنامه به آدرس  jir.irc.ac.ir امکان‌پذیر است. 


 

 

لازم است نویسندگان علاوه بر فایل‌های متن مقاله و مشخصات نویسندگان، نسبت به تکمیل فرم‌های

تعهدنامه و تعارض منافع

اقدام نموده و همراه مقاله خود ارسال نمایند.

 

 

 سرقت علمی و ادبی

 این نشریه هیچ‌گونه اغماضی در زمینه سرقت ادبی نشان نداده و همواره تمامی مقالات ثبت شده را با دقت هرچه تمام‌تر مورد بررسی و مطالعه قرار داده است تا از مبرا بودن این آثار از سرقت ادبی اطمینان حاصل نماید. لازم به ذکر است که با توجه به شایع بودن سرقت ادبی در تولید آثار علمی، این نشریه از هر روش ممکن برای مبارزه با این امر استفاده می‌کند.

ما در این نشریه از نرم‌افزارهای تشخیص سرقت ادبی تحت وب سمیم نور استفاده می‌کنیم. این نرم‌افزار به بانک‌های داده متعددی متصل بوده و برای تایید اصالت و معتبر بودن مقالات ارائه شده، آن‌ها را بارها از طرق مختلف با دسترسی به منابع حجیمی از داده‌های همسان مورد بررسی قرار می‌دهد.