دوره و شماره: دوره 28، شماره 3 - شماره پیاپی 111، پاییز 1392، صفحه 1-196 
3. به‌کارگیری تکنولوژی تجارت سیار در صنعت بیمه ایران

صفحه 47-72

غدیر مهدوی؛ سید صدرالدین نورالدینی؛ نفیسه بهرادمهر


4. صحت بیمه عمر در عرض عقود مستقل فقهی

صفحه 73-100

حسین‌علی سعدی؛ رضا میرزاخانی


6. الگویی برای بیمه عرضه آب برای محصولات کشاورزی

صفحه 125-146

الهام خواجه‌پور؛ احمدعلی کیخا؛ غلام‌رضا سلطانی؛ محمود صبوحی صابونی؛ علی کیانی‌راد


8. ارزیابی اهمیت صنعت بیمه در اقتصاد استان تهران

صفحه 171-196

رضا ولی نژاد ترکمانی؛ حامد زارعی؛ سید جمال موسی کاظمی