دوره و شماره: دوره 28، شماره 2 - شماره پیاپی 110، تابستان 1392، صفحه 1-201 

مقاله علمی - پژوهشی

1. نقش سرمایه‌گذاران نهادی در عملکرد شرکت‌های بیمه (خصوصی) در ایران

صفحه 1-24

یحیی حساس یگانه؛ نادر مظلومی؛ نسیم کردستانی


2. تجزیه‌وتحلیل اثر لغو انحصار ورود بر کارایی شرکت‌های بیمه ایرانی

صفحه 25-51

سید غلامرضا جلالی نائینی؛ محمد مهدی مزده؛ حمیدرضا نورعلیزاده


3. ارزیابی امکان‌سنجی مدل‌های بیمه- بانک از دیدگاه خبرگان

صفحه 53-74

سارا بیک‌محمدی؛ ابراهیم عباسی؛ علیرضا دقیقی اصلی


8. نسبت‌های مالی مؤثر بر سلامت مالی شرکت‌های بیمه در ایران

صفحه 181-201

فرخ برزیده؛ عیسی پریزادی؛ آرمان احمدی‌زاد