دوره و شماره: دوره 31، شماره 3 - شماره پیاپی 123، آذر 1395، صفحه 1-150 
2. اثر اقدامات احتیاطی بر بازار

صفحه 25-44

غدیر مهدوی کلیشمی؛ ملیحه رجائی


4. بیمۀ مسئولیت ناشی از حوادث هسته‌ای و خسارات تحت پوشش آن

صفحه 67-87

علیرضا شمشیری؛ غلامرضا حاجی نوری؛ رضا سکوتی نسیمی؛ علیرضا نوجوان


6. بهینه‌سازی پرتفوی سرمایه‌گذاری یک شرکت بیمه‌ای با رویکرد شارپ

صفحه 111-127

سیده شایسته واردی؛ مجتبی طبری؛ فاطمه فقیه علی‌آبادی