دوره و شماره: دوره 31، شماره 1 - شماره پیاپی 121، خرداد 1395، صفحه 1-138 

مقاله علمی - پژوهشی

1. برآورد تابع تقاضای بیمۀ حوادث (مطالعۀ موردی: شرکت بیمۀ ایران)

صفحه 1-24

غدیر مهدوی؛ آتوسا گودرزی؛ سیده فاطمه موسوی زاده


7. بررسی‌ فقهی اوراق بهادار بیمه‌ای (با رویکرد موضوع‌شناختی)

صفحه 123-138

محمدمهدی عسگری؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ سیدعلی حسینی؛ سجاد سیفلو