دوره و شماره: دوره 30، شماره 3 - شماره پیاپی 119، پاییز 1394، صفحه 1-163 
3. طراحی سنجۀ اندازه‌گیری ارزش ویژۀ برند مشتری‌محور در صنعت بیمه: پژوهش ترکیبی

صفحه 41-60

داود فیض؛ مهدی دهقانی سلطانی؛ حسین فارسی‌‌زاده؛ رسول غلام‌زاده