دوره و شماره: دوره 30، شماره 1 - شماره پیاپی 117، بهار 1394، صفحه 1-303 

مقاله علمی - پژوهشی

1. کارایی شرکت‌های بیمه در ایران با استفاده از شاخص‌های سرمایه فکری

صفحه 1-31

امیر ذاکری؛ عباس افرازه؛ حمیدرضا نورعلیزاده


3. عوامل مؤثر بر نوآوری در صنعت بیمه کشور

صفحه 53-94

محمد محمودی میمند؛ نادر مظلومی؛ فؤاد وجدانی


5. معرفی دو روش جدید برای تعیین حق‌بیمه‌ نسبی در سیستم پاداش- جریمه‌ ایران

صفحه 125-153

مریم تیموریان؛ امیرتیمور پاینده نجف‌آبادی؛ محمدقاسم وحیدی اصل


6. مدل‌سازی مشارکت کشاورز در الگوی بیمه عملکردی با استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی مثبت

صفحه 155-185

مظلومه رزاقی؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ علی کیانی‌راد؛ صدیقه نبی ئیان


9. قاعده قائم‌مقامی در حقوق بیمه

صفحه 241-267

بختیار عباسلو؛ محسن کرمی قهی