دوره و شماره: دوره 35، شماره 2 - شماره پیاپی 138، تابستان 1399 
3. بررسی عوامل موثر بر گرایش به بازخرید بیمه‌های عمر

صفحه 67-98

اباذر حلم زاده؛ کریم حمدی؛ کامبیز حیدرزاده هنزایی


8. تخصیص بهینه منابع بازاریابی کوتاه مدت بر مبنای ارزش دوره عمر مشتری

صفحه 229-234

فرزانه صندوقداران؛ امیر البدوی؛ بابک تیمورپور