دوره و شماره: دوره 34، شماره 1 - شماره پیاپی 133، بهار 1398 
2. آیا سیاست‌گذاری باعث کاهش کژگزینی در بیمۀ درمان بنگاه‌های کوچک می‌شود؟

صفحه 23-41

محمدرضا چاقمی؛ غلامرضا کشاورز حداد؛ محمد وصال؛ ابراهیم کاردگر


6. نقد و بررسی تکافل بر مبنای قرارداد ودیعه

صفحه 105-122

علیرضا پوراسماعیلی؛ عباس برزوئی