مقایسه حمایت‌های ایام بیکاری در حقوق ایران و آلمان

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق عمومی، پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی، پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

مسئله حمایت از کارگران در ایام بیکاری به دلیل داشتن دو جنبه مهم اقتصادی و اجتماعی همواره هم دل‌مشغولی دولت‌ها و هم جزو آرمان‌های اصیل سازمان‌های حقوق بشری و به‌طور ویژه سازمان بین الملی کار بوده است.
مهم‌ترین نوع حمایت‌های قابل اعمال در ایام بیکاری، بیمه بیکاری است که تاریخ آن به زمان بروز اولین پیامدهای شوم بیکاری در کشورهای صنعتی باز می‌گردد. با بررسی تطبیقی مسئله مذکور در دو کشور ایران و آلمان ضمن روشن‌شدن معایب و مزایای هر دو نظام مشاهده می‌شود که تجربه آلمان به عنوان کشوری صنعتی و پیشرو در امر بیمه‌های اجتماعی در موارد متعددی برای حقوق ایران در این زمینه مفید و قابل بهره‌برداری است (البته با لحاظ تفاوت‌های موجود میان دو کشور). حقوق کار ایران در زمینه بیکاری هنوز یک حقوق نسبتاً نوپاست و بایسته است که با بهره‌برداری از تجربه موفق کشورهای دیگر و تمسک به استانداردهای سازمان بین‌المللی کار، گام‌های رو به جلو برداشته شود.

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Unemployment Period Protections in Iran and Germany Law

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hadi Kaviani 1
  • Zahra Mirzaee 2