نوآوریها و تحولات قانون بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه حکیم سبزواری

2 دانشیار حقوق خصوصی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه حکیم سبزواری

3 استادیار حقوق خصوصی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه حکیم سبزواری

10.22056/jir.2019.86020

چکیده

نظام حقوقی ایران تاکنون چهار دورۀ قانون‌گذاری در زمینۀ بیمۀ شخص ثالث را پشت سر گذاشته است. این قوانین به‌ترتیب در سالهای 1331، 1347، 1387 و 1395 به تصویب رسیده‌اند. قانون جدید، نوآوریها و تحولاتی در خصوص حمایت از حقوق زیان‌دیده و بیمه‌گذار از جمله عدم نیاز به اخذ الحاقیه توسط بیمه‌گذار، توسعۀ مفهوم حادثه، توسعۀ مفهوم شخص ثالث و تفکیک بین دارنده و راننده به همراه داشته است. افزایش تکالیف بیمه‌گر و صندوق تأمین خسارتهای بدنی و پیش‌بینی ضمانت اجراهای مدنی و کیفری به منظور جلوگیری از سوءاستفادۀ آنها از دیگر نوآوریهای این قانون است که در این پژوهش به تحلیل نقاط قوت و ضعف آنها می‌پردازیم. این قانون در بعضی جهات بازگشت به همان رویۀ قانون مصوب 1331 محسوب می‌شود به این معنی که پیش از اینکه به بیمۀ مسئولیت مدنی اشاره کند، بیمۀ خسارت را مدنظر قرار داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Innovations and Developments in the Compulsory Insurance of Civil Liability of Owners of Motor Vehicles Against Third Parties, act of 2016

نویسندگان [English]

  • Sadegh Bahrami Filabadi 1
  • Alireza PourEsmaeili 2
  • Hossein Najafiasl 3
چکیده [English]

The Iranian legal system has already completed four stages of legislation in the field of compulsory insurance of civil liability of owners of motor vehicles against third parties. These acts were enacted in the years 1952, 1968, 2008 and 2016, respectively. The new act has brought about innovations and developments regarding the protection of rights for both the damaged party and the insured, including the lack of need to obtain an addendum by the insured, the expanding of the concept of incident, the expanding of the concept of a third party and the separation between the policyholder and the driver of the vehicle. Another innovation is to increase the insurer and the bodily injury indemnity fund’s duties and anticipating the guarantee of civil and criminal acts in order to prevent their abuse. In this article, we study the strengths and weaknesses of the act. In some respects, this act is a reinstatement to act of 1952, which pays more attention to insurance indemnity than civil liability insurance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compensation
  • Damaged
  • driving accident
  • insurer
  • Insurance holder