مبنای مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی با توجه به قانون جدید بیمه اجباری

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

مولف

چکیده

بررسی مبنای مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری با توجه به رشد روزافزون شمار تصادفات در کشورمان اهمیت بسیاری دارد. هم در زمان حکومت قانون قدیم و هم درحال‌حاضر در مورد مبنای مسئولیت بین حقوق‌دانان اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف نظر در وضعیت فعلی که ماده ١ قانون بیمه اجباری تنها تکلیف دارنده به بیمه‌نمودن وسیله خود را متذکر شده و به مسئولیت مدنی وی اشاره‌ای نکرده است و همچنین با عنایت به حذف عدم شمول پوشش بیمه در فرض وقوع قوه قاهره در ماده 7 قانون جدید، بیشتر به چشم می‌خورد. با توجه به هدف قانون‌گذار در قانون جدید که حمایت بیشتر از زیان‌دیدگان بوده و ماده ٢٦ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، می‌توان گفت در قانون جدید با توجه به خطراتی که استفاده از وسیله نقلیه برای مردم در پی داشته است، مبنای مسئولیت دارنده، مسئولیت مطلق است، هر چند که متأسفانه رویه قضایی همچنان از نظریه سنتی تقصیر پیروی می‌کند. روش این پژوهش، تحلیلی- منطقی است و برای جمع‌آوری اطلاعات، از شیوه کتابخانه‌ای استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Foundation of Civil Liability of Motor Vehicle Holders Based on the New Compulsory Insurance Code

نویسندگان [English]

  • Reza Maboudi Neishabouri
  • Maryam Haddad Khodaparast
چکیده [English]

Due to the increasing number of accidents in Iran, the study of foundation of civil liability of motor vehicle holders is very significant. Both during the enforcement of the old Compulsory Insurance Code and at the present time, there are many disagreements about the foundation of such liabilities among lawyers. The diversity of opinions is more apparent at the present time because article 1 of the new Compulsory Insurance Code just mentions the duty of holder to insure vehicle, whereas, the article 7 of the new Code eliminates the exclusion of insurance coverage in cases of force majeure. Since the purpose of the new Code is protecting victims of accidents and according to the article 26 of the Investigation of Driving Offenses Code, it can be argued that in the new Code, the foundation of holder's liability is the absolute liability. However, the judicial procedure unfortunately follows traditional theory of negligence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holder
  • Vehicle
  • Foundation of Civil Liability
  • Compulsory Insurance Code
  • Risk Theory