فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، گروه حقوق و الهیات، دانشگاه پیام نور (نویسندۀ مسئول)

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکدۀ معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)،

3 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه

10.22056/jir.2017.45094.1672

چکیده

نهاد بیمه به منظور افزایش امنیت ذهنی و اطمینان‌خاطر و نیز توزیع عادلانۀ اثرات سوء مخاطره‌ها، نقش مهمی در بهسازی بستر اقتصادی جامعه فراهم می‌کند. اما دیگر کشورهای مسلمان (اهل سنت) از زمان تزریق این صنعت به اقتصاد اسلامی، با مردود اعلام‌کردن بیمه‌های متعارف، برای جایگزینی بیمه تلاش زیادی کردند. آنها این مسئله را در کنفرانسهای مختلف مورد ارزیابی قرار داده و الگوی تکافل را پیشنهاد دادند. مهم‌ترین عاملی که باعث گرایش هر چه بیشتر مردم کشورهای مختلف به فعالیت در بیمۀ تکافل‌ شده است مشارکت مردم هم به‌عنوان بیمه‌گذار و هم به‌عنوان بیمه‌گر بوده است که صندوق تکافل را تشکیل می‌دهند که علاوه ‌بر دستیابی به چنین هدفی، بیمه‌گذاران در سود حاصل از سرمایه‌گذاریهای سودآور صندوق تکافل شریک می‌شوند. مسئلۀ اصلی این پژوهش، بررسی مجازبودن مشروعیت مازاد و مبنای مشروعیت حقوقی آن است. روش تحقیق حاضر در این پژوهش اسنادی کتابخانه‌ای است که با استنادات و مطالعات انجام‌گرفته سعی بر تحلیل این موضوع داریم که سودی که از فعالیتهای بیمه‌ای نصیب مشارکت‌کنندکان می‌شود بر اساس گنجاندن بیمۀ تکافل در قالب هبۀ معوضه و همچنین مادۀ 10 قانون مدنی، در دیدگاه حقوق جمهوری اسلامی ایران دارای مبنایی شرعی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An investigation in the legal principles of Takaful insurance surplus redistribution

نویسندگان [English]

  • A. Jalili 1
  • H. Abdolmaleki 2
  • H. Moazami 3

1 Rights Researcher

2 Imam Sadiq University

3 Islamic Azad University Qorveh, Iran

چکیده [English]

Insurance plays an important role in improvement of economic conditions by enhancing mental security, confidence and fair distribution of adverse effects of risks. Since the introduction of this industry to Islamic countries, Takaful has been suggested as a substitute for conventional insurance. Public participation as both the insured and the insurer is the most important factor that incentivizes people from different countries to work in Takaful insurance. In addition, the insureds benefit from profits of investments of Takaful funds. The main issue of this research is to study the legitimacy of surplus and the legal principles of its foundation. The technique of this study is documentary research; we have tried to analyze the issue that the surplus of profits rewarded to participants in the insurance activities of this type has legal basis according to the inclusion of Takaful insurance in the form of gifts and article 10 of civil law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Takaful Insurance
  • Redistribution of Takaful Surplus
  • Civil Law