بیمۀ مسئولیت و خسارتهای وارده در فضای مجازی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکد، حقوق، دانشگاه شهید بهشتی (نویسندۀ مسئول)

2 دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشگاه تهران (پردیس بین الملل کیش) و عضو هیأت علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

3 دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف و عضو هیئت علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

10.22056/jir.2016.55751.1823

چکیده

گسترش روزافزون بهره‌گیری از فضای مجازی برای فعالیتهای مختلف، مخاطرات جدیدی را موجب شده است که سابقه‌ای نداشته و در عین حال از حیث تأثیری که بر حریم خصوصی و فضای کسب­و­کار دارند، دارای اهمیت هستند. این مقاله، با تکیه بر مطالعات تطبیقی و با توجه به نیازهای بازار فناوری اطلاعات کشورمان، در پی تشریح مفهوم «بیمۀ مسئولیت و خسارتهای وارده در فضای مجازی» و دلایلی که پیشنهاد آن را ضروری می‌سازد، بوده و سپس انواع قابل ارائۀ این نوع از بیمه در ایران و شرایط عمومی آنها را به طور کلی بررسی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Liability Insurance and Losses in the Cyberspace

نویسندگان [English]

  • Mostafa Elsan 1
  • Reza Kalantari 2
  • Seyed Hadi Sadjadi 3
چکیده [English]

Due to development of different activities in cyberspace and using electronic means in commerce, unprecedented risks have emerged that affect privacy of individuals and the business environment. This paper discusses “liability insurance and losses in the cyberspace” using comparative studies and evaluating the needs of Iran information technology sector. We propose a variety of cyber insurance that might be suitable for Iran and discuss their general conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance
  • Cyber insurance
  • Cyber Risks
  • Risks for the Security of Information and Communications