رابطه میان مخارج بیمه های اجتماعی و رشد اقتصادی در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

مولف

چکیده

همگام با رشد اقتصادی در هر کشوری، هدف اصلی دولت‌ها گسترش عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد، ثروت و ایجاد امنیت و رفاه در سطح جامعه است. از مهم‌ترین ابزارهای این‌ کار، توسعه نظام تأمین اجتماعی است. نظام تأمین اجتماعی در هر کشوری با فراهم آوردن شرایطی می¬تواند عامل رشد اقتصادی نیز باشد. ازآنجاکه بیمه‌های اجتماعی از مهم‌ترین اجزاء تأمین اجتماعی محسوب می¬گردند، هدف از این تحقیق بررسی رابطه میان بیمه¬های اجتماعی و رشد اقتصادی از دیدگاه نظری و تجربی است. بر پایه نظریه¬های موجود می¬توان دلایلی برای تأثیرگذاری متقابل میان بیمه¬های اجتماعی و رشد اقتصادی یافت. همچنین یافته¬های پژوهش تجربی حاضر بااستفاده از داده¬های دوره 1387- 1352 و به‌کارگیری روش هم‌گرایی انگل–گرنجر نشان می‌دهد که میان مقادیر حقیقی مخارج بیمه-های اجتماعی و تولید ناخالص داخلی ایران هم‌گرایی متقابل وجود دارد. روش خود رگرسیون برداری نیز نشان می¬دهد رشد مخارج بیمه¬های اجتماعی، درصد قابل ملاحظه¬ای از تغییرات رشد تولید ناخالص داخلی را توضیح می¬دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Security Costs and Economic Growth in Iran

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Eltejaei
  • Mehdi Salimi