الگویی برای بیمه عرضه آب برای محصولات کشاورزی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

مولف

چکیده

فعالیت‌های کشاورزی در منطقه سیستان کاملاً به آب رودخانه هیرمند وابسته است. آب رودخانه هیرمند نوسانات شدیدی داشته است، به‏طوری‌که در سال‌های گذشته مردم منطقه از سیلاب‌های مهیب و خشک‌سالی‌های مداوم همیشه در رنج بوده‌اند. هدف این تحقیق معرفی و تحلیل طرح‌های مختلف بیمه جریان رودخانه به عنوان یکی از راه‌حل‌های کاهش نوسانات درآمدی زارعین منطقه سیستان است. در این تحقیق ابتدا، فرایند تصادفی جریان رودخانه هیرمند به روش کاپیولا برای دو فصل رشد با استفاده از اطلاعات ماهانه جریان رودخانه هیرمند از سال 1388- 1336 شبیه‏سازی شد. سپس، با استفاده از تکنیک‌های برنامه‏ریزی، اقتصادسنجی و شبیه‏سازی روابط بین میزان آب در دسترس زارعین و سود ناخالص آنها برآورد ‌گردید. در نهایت با ارائه طرح‌های مختلف بیمه جریان رودخانه در مدل، اثرات این طرح‌ها در کاهش ریسک سود ناخالص زارعین تحلیل ‌گردید. نتایج تحقیق نشان داد که به‌کارگیری طرح‌های مختلف بیمه می‌تواند در کاهش نوسانات سود ناخالص کشاورزان مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for Water Supply Insurance for Agricultural Products

نویسندگان [English]

  • Elham Khajepoor
  • Ahamd Ali Keykha
  • Gholamreza Soltani
  • Mahmood Saboohi Sabooni
  • Ali Kiani Rad