مطالعۀ تطبیقی نقش حسن‌نیت بیمه‌گر در انعقاد عقد بیمه (حقوق ایران و نظام‌های حقوقی معاصر)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

حسن‌نیت در مرحلۀ انعقاد عقد بیمه، نقش ملموسی در تعهدات بیمه‌گر ایفا می‌نماید. از منظر حقوقی، تعهد بیمه‌گر به رعایت حسن‌نیت ضمن روشنگری در قراردادهای بیمه، موجب افزایش کارایی آن نیز می‌شود؛ زیرا، شفاف‌سازی تعهدات بیمه‌گر و کاهش حجم دعاوی می‌تواند انتظارات معقول و منطقی بیمه‌گذار از تحصیل بیمه‌نامه را بیش‌ازپیش تأمین نموده و بیمه را به خاستگاه اصلی خود نزدیک نماید که همان لزوم حمایت از منافع بیمه‌گذار، بیمه‌شده و ذی‌نفع است. اگرچه شمارش تعهداتی که حسن‌نیت بر بیمه‌گر تحمیل می‌نماید، ممکن نبوده و در هر مورد متفاوت است، لکن، مهم‌ترین تعهداتی که در زمان انعقاد عقد بیمه حسن‌نیت بر بیمه‌گر تحمیل می‌نماید ارائة اطلاعات، خودداری از تحمیل شروط ناعادلانه، شفافیت انشای شروط و ارائۀ پرسش‌نامه به بیمه‌گذار در ارائة مطالب است. نقض حسن‌نیت توسط بیمه‌گر از جمله موجب می‌شود تا در صورت بروز اختلاف، بیمه‌نامه و شرایط آن علیه وی و به نفع بیمه‌گذار، ذی‌نفع یا بیمه‌شده تفسیر شود.
مقالة حاضر به بررسی نقش حسن‌نیت بیمه‌گر در حقوق ایران و نظام‌های حقوقی معاصر پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Insurer Good Faith in Conclusion of Insurance Contract (Iranian Law and Contemporary Legal Systems)

نویسندگان [English]

  • Ali Ansari 1
  • Javad Askari Dehnavi 2