نحوۀ رجوع سازمان تأمین اجتماعی به مسئول اصلی زیان

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

2 دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه خوارزمی تهران

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد ثبت اسناد و املاک، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده

فارغ از امکان توسل زیان‌دیده به عمومات مسئولیت مدنی برای جبران خسارات وارده به او در حین کار، امروزه نهادی حمایتی تحت عنوان تأمین اجتماعی برای جبران آسان‌تر خسارات در تمام کشور‌های دنیا ایجاد شده است. این نهاد که خود از منابع بودجۀ عمومی کشور و حق‌بیمه‌های پرداختی تغذیه می‌کند روش مطمئن‌تری برای زیان‌دیده است تا بتواند سریع‌تر و راحت‌تر به حقش برسد. در نظام‌های حقوقی، شیوه‌های مختلفی برای دریافت مابه‌ازای مبلغ پرداختی از مسئول اصلی زیان پیش‌بینی شده است که در حقوق ما در مادۀ 66 قانون تأمین اجتماعی ایران مصوب 1354 شیوۀ استرداد مزایا مورد قبول مقنن قرار گرفته است. بنابراین نهاد تأمین اجتماعی به قائم‌مقامی از زیان‌دیده به مسئول اصلی زیان مراجعه می‌کند که در این مقاله هدف بررسی شرایط و نحوۀ رجوع است. همچنین فرض‌های مختلفی حسب تقصیر هریک از کارگر یا کارفرما یا شخص ثالث متصور است که در حق رجوع مزبور تأثیر گذارند اما مقنن در رابطه با آنها سکوت کرده است. در پایان به این سؤال پاسخ داده می‌شود که آیا شرط‌های تحدیدکننده یا عدم مسئولیت در حق رجوع سازمان می‌تواند مؤثر باشد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Right of Return Manner of Social Security Organization to the Main Responsible for Loss

نویسندگان [English]

  • Asadollah Lotfi 1
  • Yaser Gholami 2
  • Mojtaba Kasi 3