بررسی اثر ریسک‌گریزی بر بازخرید بیمه‌نامه‌های عمر مطالعۀ موردی (بازار بیمۀ عمر ایران)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس‌ارشد علوم اکچوئری، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

بررسی و تحلیل مفهوم و رفتار بازخریدی بیمه‌‌نامه‌‌های عمر و عوامل مؤثر بر آن برای بیمه‌‌گذاران، بیمه‌‌گران و قانون‌‌گذاران اهمیت بسزایی دارد. نقدینگی و سود بیمه‌‌گران به‌‌دلیل رویارویی با هزینه‌‌های صدور بیمه‌‌نامه‌‌ها و بازاریابی، انتخاب نامساعد و ارزش بازخرید بیمه‌‌نامه‌‌ها تحت تأثیر قرار می‌‌گیرد. از این حیث، بازخرید بیمه‌‌نامه‌‌ها یک ریسک برای شرکت محسوب می‌‌شود و این ریسک باید به‌صورت دقیق مطالعه، بررسی، کنترل و مدیریت شود.
پدیدۀ انتخاب نامساعد پویا نتیجۀ اطلاعات نامتقارن در طی زمان است. چنان انتخاب نامساعدی بیانگر این است که افراد کم‌‌ریسک تمایل بیشتری به بازخرید بیمه‌‌نامه‌‌های عمر دارند. این تحقیق با مورد تردید قراردادن تئوری فوق رابطۀ بین سطح ریسک‌‌گریزی افراد و میزان تمایل آنها به بازخرید بیمه‌‌نامه‌‌های عمر را بررسی کرده است.
نتایج تحقیق حاضر نشان می‌‌دهد که ریسک‌‌گریزی از طریق عواملی چون وضعیت تأهل، جنسیت و سن بر میزان بازخرید بیمه‌‌نامه‌‌های عمر تأثیر می‌‌گذارد. همچنین، با افزایش نرخ پزشکی (وضعیت سلامتی در زمان صدور)، میزان حق‌‌بیمه و سرمایۀ اولیۀ فوت بازخرید بیمه‌‌نامه‌‌های عمر افزایش و با افزایش مدت زمان بیمه‌‌نامه و تعداد اقساط پرداخت حق‌‌بیمه، بازخرید کاهش پیدا می‌‌کند. ازآنجاکه افراد با سطح ریسک‌‌گریزی بالا (سطح ریسک پایین) بازخرید کمتری را نسبت به افراد با سطح ریسک‌‌گریزی پایین (سطح ریسک بالا) دارند، می‌‌توان نتیجه گرفت بازار بیمۀ عمر ایران با انتخاب مساعد پویا روبروست. رابطۀ بازخرید و نرخ پزشکی که مبین وضعیت سلامتی و سطح ریسک فرد است نیز وجود انتخاب مساعد پویا را تأیید می‌‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Risk Aversion on Surrender of Life Insurance Policies Case Study (Iranian Life Insurance Market)

نویسندگان [English]

  • Ghadir Mahdavi 1
  • Reza Ofoghi 1
  • Mojtaba Abed 2