طراحی سنجۀ اندازه‌گیری ارزش ویژۀ برند مشتری‌محور در صنعت بیمه: پژوهش ترکیبی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه سمنان

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی بین‌الملل، دانشگاه سمنان

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی بین‌‌الملل، دانشگاه سمنان

4 مربی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام‌نور

چکیده

این پژوهش با هدف دستیابی به سنجۀ اندازه‌‌گیری ارزش ویژۀ برند مشتری‌‌محور در صنعت بیمه انجام شده است. چارچوب اولیۀ پژوهش از طریق مبانی نظری، تحقیقات انجام‌یافته و مراجعه به مدیران بازاریابی، کارشناسان و نخبگان در صنعت بیمه تدوین و اعتبار آن نیز از طریق مراجعۀ مجدد به خبرگان دراین‌زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش تحلیل مفهوم به روش آمیخته، در دو مرحله انجام پذیرفته است. در مرحلۀ اول (کیفی) پژوهشگر با استراتژی تئوری داده بنیاد و انجام مصاحبه‌‌های عمیق از مدیران بازاریابی، کارشناسان و نخبگان در صنعت بیمه به شناخت سنجه‌‌ها دراین‌رابطه اقدام نموده و این کار تا اشباع داده‌‌ها ادامه یافت، سپس در مرحله دوم (کمّی) این سنجه‌‌ها در معرض قضاوت جامعۀ آماری (مشتریان شرکت‌‌ بیمۀ مورد بررسی در شهر تهران)، قرار گرفت و میزان اهمیت هریک از آنها مشخص گردید. نتایج نشان داد که ابعاد ارزش ویژۀ برند مشتری‌‌محور در صنعت بیمه شامل ارتباط با برند، عملکرد، قابلیت اعتماد، ارزش، دلبستگی و تصویر اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Customer-Oriented Brand Equity Measurein Insurance Industry: Integrated Research

نویسندگان [English]

  • Davood Feiz 1
  • Mahdi Dehghani Soltani 2
  • Hossein Farsizadeh 3
  • Rasoul Ghollamzadeh 4