نحوه اثرگذاری تخفیف‌ها بر ترکیب پرتفوی ریسک رشته بیمه شخص ثالث

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

10.22056/jir.2021.265697.2841

چکیده

هدف: ‌نرخ حق بیمه‌ها در صنعت بیمه کشور همچنان تحت فشار رقابتی بیمه‌گران، برای ارائه نرخ‌های حق بیمه پائین‌تر قرار دارد. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف بررسی نحوه اثرگذاری تخفیف‌های ارائه شده بیشتر به حق بیمه‌های رشته بیمه شخص ثالث ‌بر نرخ خسارت‌های این رشته بیمه ­ای انجام شده است. 
روش‌شناسی: به ‌منظور دستیابی به هدف پژوهش، ‌از داده‌های رشته بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری یک شرکت بیمه طی 6 سال استفاده شد. اما، ‌چون ‌داده‌های ‌‌نرخ تخفیف‌ها بسیار پراکنده بود، ‌از این داده­ ها اعداد فازی ساخته‌ شد و ‌رتبه‌بندی گردید تا مشخص شود نرخ خسارت‌ها در چه سالی بیشتر بوده است.
یافته‌ها: نتایج ‌نشان داد با ارائه تخفیف‌های بیشتر، ریسک‌های پرخطرتری جذب شده‌اند. دیگر این که در مقایسه با سایر انواع خودرو، تخفیف‌ها برای خودروهای اتوکار از جذابیت کمتری برخوردار بوده‌ و این نوع خودروها نسبت خسارت پایین‌تری ‌داشته ­اند. همچنین، افزایش نرخ تخفیف‌ها در گذر زمان به جذب تعداد مشتریان بیشتر منجر شده است. 
نتیجه‌گیری: ارائه تخفیف‌های بیشتر به نرخ حق بیمه‌های شخص ثالث بر افزایش نسبت‌ خسارت‌ها اثر معناداری دارد ‌و استراتژی کاهش نرخ حق‌بیمه‌ها علاوه‌بر کاهش دریافتی شرکت از محل حق‌بیمه‌ها، سبب افزایش نسبت خسارت‌ها به دلیل جذب ریسک­ های پرخطرتر ‌می‌شود.
 
طبقه‌بندی موضوعی: ‌C10, E30, G22.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of discount rates on the composition of the risk portfolio of the third party vehicle insurance

نویسندگان [English]

  • mahnaz manteghipour
  • Mahbubeh aalaei