کاربرد موافقتنامه‌های جامع بیمه‌ای در پوشش ریسک‌های عملیات بالادستی نفت و گاز

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد حقوق نفت‌وگاز / دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

10.22056/jir.2020.209358.2621

چکیده

هدف: حصول نتایج عملیات بالادستی نفت‌وگاز به منظور جذب سرمایه­گذاری­های بین­المللی اساساً با پیش‌گیری یا پوشش کامل ریسک‌های ناشی از آن‌ها میسر بوده که برای تضمین آن هم تاکنون از روش­های بیمه­ای متعددی استفاده می­شد اما موافقتنامه­های جامع بیمه­ای از ابداعات جدیدی است که کاربردهای آن متأسفانه در نظام حقوقی ایران ناشناخته مانده و هدف از نگارش این مقاله شناسایی این روش بیمه­ای است.
روش‌شناسی: در راستای دستیابی به اهداف تحقیق، نگارندگان از روش کتابخانه­ای و بررسی نمونه موافقتنامه­های ارائه شده از جانب برخی شرکت­های بیمه­ای بین­المللی و نیز قراردادهای بیمه­ای مشابه بهره جسته­اند.
یافته‌ها: با مقایسه روش­های بیمه­ای متداول در صنعت بیمه و موافقتنامه­های جامع بیمه­ای، نگارندگان بر این مهم دست یافتند که صرف وقت کمتر، پرداخت حق بیمه پایین­تر، انجام مذاکرات مسنجم­تر، اختلافات قراردادی کمتر، انعطاف بیشتر در درج پوشش­های بیمه­ای و از همه مهمتر قابلیت تسری آن بر کارفرمایان، پیمانکاران اصلی و پیمانکاران فرعی دخیل در یک پروژه بالادستی نفت‌وگاز و بیمه­گران متعدد، از جمله مزایایی است که در صورت استفاده از موافقتنامه­های جامع بیمه­ای در پروژه­های بالادستی نفت‌وگاز حاصل می­گردد.
نتیجه‌گیری: طی بررسی­های به عمل آمده در این مقاله، موافقتنامه­های جامع بیمه­ای قادر به پوشش ریسک­های تمامی مراحل عملیات بالادستی نفت‌وگاز اعم از مرحله اکتشاف، ارزیابی، توسعه و تولید بوده و برای ریسک­هایی همچون تراوش نفت از چاه، فوران، از دست رفتن گل حفاری، گیرکردن ابزار حفاری درون چاه، شکستن لوله­های جداری، خسارت به تجهیزات زمان انتقال به مناطق فراساحلی، خسارت به تجهیزات تولید و استخراج، ورود آسیب­های جانی و مالی به اشخاص ثالث، بروز آلودگی­های زیست­محیطی، توقف و تأخیر در اجرای عملیات، آسیب به محموله دریایی و نظایر آن‌ها، ذیل یک موافقتنامه واحد، پوشش بیمه­ای تأمین می­نماید که این امر ضرورت اقتباس فوری این روش بیمه­ای در عملیات بالادستی نفت‌وگاز را آشکار می­سازد.
طبقه بندی موضوعی: K12، K32، G15، G22

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Umbrella Insurance Agreements to cover the risks of upstream oil and gas operations

نویسندگان [English]

  • Jafar Nory Yoshanloey 1
  • Hourieh Vojgani 2
1 The associate professor of Law at Tehran University
2 Master of Oil & Gas Law the faculty of Law & Political Sciences of Tehran University
چکیده [English]

Objective:Achieving the results of upstream oil and gas operations in order to attract international investment is essentially possible by preventing or fully covering the risks posed by them, and to ensure this, several insurance methods have been used so far; Umbrella insurance agreement is one of the new innovations whose applications in the Iranian legal system have remained unknown and the purpose of writing this article is to identify this insurance method.
Methodology: In order to achieve the objectives of the research, the authors have used the library method and review of sample agreements provided by some international insurance companies as well as similar insurance contracts.
Findings: In comparison with the usual insurance methods in the insurance industry and umbrella insurance agreements, the authors found out that Spending less time, paying lower premiums, conducting more negotiated negotiations, less contractual disputes, more flexibility in inserting insurance coverage and, most importantly, the ability to extend it to employers, major contractors and subcontractors involved in a project are some of the advantages that will be achieved if umbrella insurance agreements are used in upstream oil and gas projects.
Conclusions: In the course of this study, umbrella insurance agreements are able to cover the risks of all upstream oil and gas phases, including exploration, evaluation, development and production, also this kind of agreements can provide suitable insurance coverage under a single agreement for risks such as oil leakage from Wells, eruptions, loss of drilling mud, clogging of drilling tools in wells, breaking of wall pipes, damage to equipment during transfer to offshore areas, damage to production and extraction equipment, infliction of casualties and financial damage to third parties, Environmental pollution, suspension and delays in operations, damage to maritime cargo and the like, which reveals the need for immediate adoption of this insurance method in upstream oil and gas operations.
JEL Classification: K12، K32، G15، G22

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance
  • Oil & Gas
  • Upstream Operation
  • risks
  • Umbrella Insurance Agreement
  • Comprehensive Project Insurance
الف)فارسی
1.ابراهیم پور اسنجان، عادل (1395)، نقش حقوقی و قراردادی عوامل سه­گانه مسئولیت، شرط پذیرش مسئولیت/ جبران خسارت و انتقال آن به شرکت­های بیمه­ای و تعامل آنها با یکدیگر در تخصیص خطر­پذیری (ریسک)، رساله جهت اخذ مدرک دکتری حقوق نفت و گاز دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
2.ابراهیمی، سید نصرالله (1396)، تقریرات درس حقوق نفت و گاز مقطع کارشناسی ارشد حقوق نفت و گاز دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
3.پژوهشکده بیمه (1390)، بررسی پوشش­های بیمه­ای در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
4.تقی ختائی، نوشین (1389)، بررسی عملکرد بیمه­های نفت و انرژی در صنعت بیمه ایران، تقریرات درس بیمه نفت و گاز دوره دکتری اقتصاد نفت و گاز دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی.
5.سهرابی، مجتبی (1389)، بیمه­های انرژی و وضعیت این صنعت در جهان، تقریرات درس بیمه نفت و گاز دوره دکتری اقتصاد نفت و گاز دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی.
6. عادل زاده، محمدرضا، هاشم عمرانی و فرنوش هاشم پور، 1388، "تحلیل فنی علل فوران و آتش­سوزی چاه 104 میدان مارون"، مجله اکتشاف و تولید، شماره 65.
7. قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه­گری مصوب 1353.
8. قرتکینبی، فرزانه (1382)، "مدیریت ریسک­های انرژی"، مجله تازه­های جهان بیمه، شماره 59.
9. مرکز تحقیقات بیمه‌ای (1379)، مبانی بیمه و مدیریت ریسک نفت و گاز، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
 10. معزز، محمد و محمد حسین صبحیه (1391)،" شناسایی ریسک­های بیمه­پذیر در پروژه­های نیروگاهی با رویکرد اجرائی بی او او و بی او تی"، مجله تازه­های جهان بیمه، شماره 167.
ب)انگلیسی[j1] 
11. “Advanced Loss of Profit Insurance”, A Knowledge Share Initiative of Salasar Services (Insurance Brokers) Pvt.Ltd.
12. Drenan, Matthew T. (2015), “Breaking Down The Bumbershoot: Energy & Marine Umbrella Insurance Policies in the Wake of Indemnity Insurance Co. of North America v. W&T Offshore”, Transportation Law Journal, Vol 42:1.
13. Mouzas, Stefanos & David Ford (2006), “Managing Relationship in Showery Weather: The Role of Umbrella Agreement”, Elsevier Journal of Business Research, p 1248.
14. Mouzas, Stefanos & Michael Furmston (2008), “From Contract to Umbrella Agreement”, Cambridge Law Journal (67) 1.
15. National Insurance Academy Pune (2010), “Study Material of Insurance Management of Energy Risks (Oil and Gas)”, For Bimeh Markazi Iran.
16. Douglas, Richmond (2010), “Excess Insurance & Umbrella Coverage”, Lexis Nexis, Chapter 24.
17. Sharp, David (2008), Upstream and Offshore Energy Insurance, Witherby Seamanship International Ltd.
18.The model contract for Comprehensive Project Insurance (2013), available at https://www.imia.com/wp-content/uploads/2013/06/CPI-Policy.pdf.
19. Umbrella Final Agreement between the Government of Canada, the Council for Yukon Indians and The Government of The Yukon (1993).