رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه براساس نسبت‌‌ها و متغیرهای مالی بااستفاده از روش‌های‌‌ تصمیم‌گیری ‌‌چندشاخصه (MADM)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد مدیریت بازرگانی (بیمه)، دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

تعیین وضعیت مالی شرکت‌‌های بیمه و گزارش آن به مراجع ناظر و سایر ذی‌نفعان صنعت بیمه، امری ضروری است. به‌دلیل ساختار صنعت بیمه در ایران استفاده از مدل‌‌های تعیین ناتوانی مالی امکان‌پذیر نمی‌‌باشد، بنابراین از روش رتبه‌‌بندی استفاده شده که یکی از مرسوم‌‌ترین روش‌‌های ارزیابی توانگری مالی شرکت‌‌های بیمه است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی مهم‌‌ترین نسبت‌‌ها و متغیرهای مالی اثرگذار بر تعیین وضعیت مالی شرکت‌‌های بیمه ایرانی، اولویت‌‌بندی این نسبت‌‌ها و متغیرها و درنهایت رتبه‌‌بندی شرکت‌‌های بیمه براساس این نسبت‌‌ها و متغیرهاست. بنابراین نسبت‌‌ها و متغیرهای مالی اثرگذار بر وضعیت مالی شرکت‌‌های بیمه بااستفاده از بررسی جامع ادبیات موضوع، استخراج شده و توسط کارشناسان صنعت بیمه ارتباطشان با وضعیت مالی شرکت‌‌های بیمه بررسی شده ‌‌است و سپس، ۱۹ شرکت بیمه با استفاده از این نسبت‌‌ها و متغیرها و به‌وسیله روش‌‌های SAW ,AHP، TOPSIS و VIKOR برای سه سال متوالی رتبه‌‌بندی شده‌اند. در نتیجه شرکت بیمۀ (ر) در رتبۀ اول و شرکت بیمۀ (الف) در رتبۀ دوم قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rating Iranian Insurance Companies based on Financial Variables and Ratios Utilizing Multiple Attribute Decision Making (MADM) Techniques

نویسندگان [English]

  • Maryam Parchami Sarghein 1
  • Reza Raei 2