عوامل کلیدی پیاده‌سازی موفق طرح تحول صنعت بیمه با استفاده از رویکرد دلفی فازی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

صنعت بیمه در دهه اخیر با تغییرات بسیاری مواجه بوده است که اغلب پیچیده، مبهم و درعین‌‌حال گریزناپذیرند که این مسئله برنامه‌‌ریزی، هدایت و حفظ تغییرات سازمانی را با مشکل مواجه ساخته است. هدف این تحقق آن است که با ایجاد مدلی یکپارچه برای مدیریت تغییرات اتفاقات پیچیده‌‌ که ماهیت ذاتی هر تغییری است- را با تشخیص روابط بین عناصر حیاتی، ساده کند. در چنین الگویی باید نیروهای نهادی و زمینه فرهنگی سازمان در شرف تغییر نیز در نظر گرفته شود که این امر در زمینه سازمان‌های ایرانی به دلیل تفاوت چشمگیر با سازمان‌‌های غربی از اهمیتی ویژه‌‌ برخوردار است. در این تحقیق با 21 مدیر و عامل تغییرات موفق در شرکت‌‌های بیمه متعدد مصاحبه شد و نتایج مصاحبه‌‌ها و اسناد و مدارک سازمانی، پس از تحلیل محتوا و سنجش اعتبار کدگذاری انجام شده، با رویکرد دلفی فازی غربال و صحه‌‌گذاری شد تا ضمن دربرداشتن اتفاق نظر همه خبرگان، از پوشش عدم قطعیت موجود در ذهنیت ایشان نیز اطمینان حاصل شود. مدل یکپارچه تغییرات سازمانی در 4 بعد، 15 مؤلفه و 41 معیار طراحی گردیده تا شرکت‌‌های بیمه بتوانند ضمن تحلیل وضعیت موجود و بهینه‌‌کاوی تجارب موفق سایر سازمان‌ها، اقدام به اجرای تغییراتی موفق و پایدار نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Key Factors for Successful Implementation of Insurance Industry Development Plan Using Fuzzy Delphi Approach

نویسندگان [English]

  • Hanieh Arazmjoo 1
  • Vahid Nasehi Far 2
  • Mohammad Taghi Taghavi Fard 2