معرفی دو روش جدید برای تعیین حق‌بیمه‌ نسبی در سیستم پاداش- جریمه‌ ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی (واحد رودهن)

2 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

3 استاد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

محاسبه‌‌ حق‌بیمه‌‌ نسبی در سیستم‌‌های پاداش- جریمه به روش‌‌های بیزی مورد استفاده و تأیید اغلب اکچوئری ها است اما نتایج به دست آمده با استفاده از روش‌‌های بیزی به دلایلی مثل پیچیدگی محاسبات، کاربردی نبوده و در عمل قابل استفاده نیست. در این مقاله دو روش جدید برای تعیین حق‌بیمه نسبی در سیستم پاداش-جریمه پیشنهاد می‌‌شود. روش اول بر اساس استفاده از اصل ماکسیمم آنتروپی (حداکثر عدم قطعیت) و روش دوم بر اساس استنباط بیزی در فضای پارامتری مقید تحت شرط وجود یک رابطه ترتیبی است. روش‌های پیشنهادی با استفاده از معیارهای استاندارد با روش بیزی مقایسه شده و بهین بودن آنها در عمل نتیجه می‌‌شود. سرانجام حق‌بیمه‌‌های نسبی محاسبه‌شده با استفاده از روش‌‌های پیشنهادی با مقادیر مورد استفاده در سیستم پاداش-جریمه‌‌ کشور مقایسه می‌‌شوند و نتایج، نیاز به تغییر سیستم فعلی را نشان می‌‌دهد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Two New Methods for Determining Relativity Premium in Iranian Bonus-Malus System

نویسندگان [English]

  • Maryam Teimourian 1
  • Amir Teimour Payandeh Najafabadi 2
  • Mohammad Ghasem Vahidi Asl 3