تعداد مقالات: 256
251. اثر ارزش ویژه نام و نشان تجاری شرکت‌های بیمه بر واکنش بیمه‌گذاران

دوره 28، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 81-104

محمد‌رضا عباسی؛ علی‌رضا ابراهیم‌پور؛ محمد عاملی


252. اثر مقررات‌زدایی صنعت بیمه بر ساختار سازمانی شرکت‌های بیمه از دیدگاه مدیران و معاونین

دوره 28، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 105-126

علی‌رضا شیرانی؛ سعید صحت؛ فاطمه تم‌زار


254. تحلیل فقهی و حقوقی ماهیت قرارداد بیمه عمر و ادله مشروعیت آن

دوره 28، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 155-178

محمد امین‌فرد؛ حکیمه زردرنگ کشکی


255. طراحی الگوی ارزیابی فرصت‌های کارآفرینی در بیمه‌های عمر

دوره 28، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 179-200

جهانگیر یدالهی فارسی؛ علی‌رضا دقیقی اصلی؛ ولی‌اله نظمی شرامین


256. مرور نظام‌مند مطالعات آینده پژوهی بیمه های اتومبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

سعید جعفری نیا؛ مریم سلماسی؛ حمزه خواستار؛ لیلی نیاکان