تعداد مقالات: 272

2. عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در ایران

دوره 27، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-24

ابراهیم عباسی؛ سمانه درخشیده


4. نقش سرمایه‌گذاران نهادی در عملکرد شرکت‌های بیمه (خصوصی) در ایران

دوره 28، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-24

یحیی حساس یگانه؛ نادر مظلومی؛ نسیم کردستانی


6. اثر شاخص‌های مهم بیمه‌ای بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک با استفاده از مدل پانل پویا به روش GMM

دوره 29، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-22

امیر میرزایی؛ محمد حسنی؛ سید صدرالدین نورالدینی


7. اثر سابقه رانندگی و راست‌دست یا چپ‌دست بودن فرد بر تعداد تصادفات رانندگی وی

دوره 29، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 1-18

رضا افقی؛ الهام رحمتی؛ بهزاد محمدشریفی


8. اثر آزادسازی نظام تعرفه بر کارایی شرکت‌های بیمه

دوره 29، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-26

امیرعباس نجفی؛ الهام فرخ‌نژاد؛ حمیدرضا نورعلی‌‌زاده


9. تحلیل سیستم پاداش- جریمه ایران

دوره 29، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-31

امیرتیمور پاینده نجف‌آبادی


10. کارایی شرکت‌های بیمه در ایران با استفاده از شاخص‌های سرمایه فکری

دوره 30، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-31

امیر ذاکری؛ عباس افرازه؛ حمیدرضا نورعلیزاده


11. رابطۀ بین نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی در شرکت‌های بیمه

دوره 30، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-34

سعید صحت؛ نادر مظلومی؛ حمید فخیمی محمد‌پور


14. برآورد تابع تقاضای بیمۀ حوادث (مطالعۀ موردی: شرکت بیمۀ ایران)

دوره 31، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-24

غدیر مهدوی؛ آتوسا گودرزی؛ سیده فاطمه موسوی زاده


15. آثار توسعه‌ای بیمۀ زندگی از منظر سرمایۀ اجتماعی

دوره 31، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-19

هدی زبیری؛ محمود متوسلی؛ مهدی احراری


20. شناسایی و اولویت‌بندی انگیزه‌های اتحاد بانکها و بیمه‌ها در شکل‌گیری «بانک- بیمه»

دوره 32، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-20

مهدی حقیقی کفاش؛ حامد دهقانان؛ محسن جلالی


21. فرضیه تقاضای القایی پزشکان در ایران: تاثیر تراکم پزشکان بر هزینه درمان

دوره 32، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-19

سجاد درزی رامندی؛ روح اله شهنازی؛ مینا ابوترابی؛ لیلی نیاکان؛ زهرا کاوسی


22. الگوی پیشنهادی مدیریت ریسک بنگاه در شرکتهای بیمه

دوره 33، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-22

علی دهقانی؛ بهنام شهریار


23. استفاده از مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده‌ها- تصمیم‌گیری چندشاخصه در ارزیابی کارایی نسبی و رتبه‌بندی شرکتهای بیمه در ایران

دوره 33، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-22

فرشید خمویی؛ معظمه شکرالله تبار آکتیج؛ بهرام مؤذنی؛ سعید صحت


24. اثر آستانه‌ای تولید ناخالص داخلی واقعی بر توسعۀ بیمۀ زندگی ایران: رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم

دوره 33، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-22

علی رضازاده؛ توحید شکری؛ مهسا ایمان زاده؛ صابر خداوردیزاده