تعداد مقالات: 272

201. الگویی برای بیمه عرضه آب برای محصولات کشاورزی

دوره 28، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 125-146

الهام خواجه‌پور؛ احمدعلی کیخا؛ غلام‌رضا سلطانی؛ محمود صبوحی صابونی؛ علی کیانی‌راد


202. اثر توانمندی‌های سازمانی بر عملکرد رقابتی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش

دوره 29، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 125-152

هانیه آرزمجو؛ یاسر قاسمی‌نژاد؛ شاهین طیار


204. رابطه بین سرمایه اجتماعی سازمانی با مدیریت دانش در یک شرکت بیمه دولتی

دوره 28، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 129-152

خدایار ابیلی؛ مجتبی زارع خلیلی


206. خوشه‌بندی مشتریان بیمه‌ بر اساس ارزش‌های مورد انتظار

دوره 29، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 137-163

سعید شیرکوند؛ قاسم جوکار؛ علی‌رضا مزیدی


207. ‌نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک جامع شرکت های بیمه در ایران

دوره 36، شماره 1، بهار 1400، صفحه 147-170

مجید رضاخانی؛ فاطمه دادبه


208. مدل‌سازی مشارکت کشاورز در الگوی بیمه عملکردی با استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی مثبت

دوره 30، شماره 1، بهار 1394، صفحه 155-185

مظلومه رزاقی؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ علی کیانی‌راد؛ صدیقه نبی ئیان


209. راهبردهایی برای توسعۀ بیمۀ مسئولیت حرفه‌ای حسابداران رسمی در ایران

دوره 34، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 155-187

علی گلی؛ علی خوزین؛ مجید اشرفی؛ آرش نادریان


210. تدوین و ارائه الگوی برند کارفرما در شرکت‌های بیمه

دوره 35، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 157-184

منیژه یادگاری؛ تورج مجیبی؛ نیلوفر ایمان خان؛ سید علی مهدی زاده اشرفی


211. کاربرد موافقتنامه‌های جامع بیمه‌ای در پوشش ریسک‌های عملیات بالادستی نفت و گاز

دوره 35، شماره 1، بهار 1399، صفحه 159-183

جعفر نوری یوشانلوئی؛ حوریه وجگانی


213. ‌‌شناسایی و اولویت بندی عوامل حاکمیت شرکتی مطلوب در شرکت بیمه ایران

دوره 35، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 199-233

شمس الله سلامی؛ محمد رضا باقرزاده؛ اسداله مهرآرا؛ مهرداد متانی


218. بررسی‌ فقهی اوراق بهادار بیمه‌ای (با رویکرد موضوع‌شناختی)

دوره 31، شماره 1، بهار 1395، صفحه 123-138

محمدمهدی عسگری؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ سیدعلی حسینی؛ سجاد سیفلو


220. اثر بیمه زندگی بر تولید ملی مبتنی بر رویکرد توسعه انسانی

دوره 29، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 137-162

ابراهیم کاردگر؛ مهدی احراری


222. رابطه میان مخارج بیمه های اجتماعی و رشد اقتصادی در ایران

دوره 28، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 147-170

ابراهیم التجائی؛ مهدی سلیمی


223. بررسی رابطه بین مؤلفه‌های عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در یک شرکت بیمه

دوره 28، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 153-180

حامد دهقانیان؛ الهام صبور؛ علی‌رضا حجتی


224. رابطه بین فرهنگ سازمانی و توانمندسازهای مدل تعالی سازمانی با تأکید بر نقش تعهد عاطفی کارکنان صنعت بیمه

دوره 29، شماره 1، بهار 1393، صفحه 153-179

فاطمه کریمی جعفری؛ مهدی حقیقی کفاش؛ امیر بهرامی