تعداد مقالات: 256
176. بیمۀ مالکیت فکری: گذار از بیمه‌نامه‌های عام و سنتی به بیمه‌نامه‌های خاص و نوین

دوره 30، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 97-118

سعید حبیبا؛ مجتبی اشراقی آرانی؛ نسیم حنیفی


177. مسئولیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی نسبت به خسارتهای بدنی وارد بر رانندۀ مسبب حادثه

دوره 33، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 101-120

حمید ابهری؛ محمد قربانی جویباری


180. بیمة مرهونه

دوره 30، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 105-125

میثم اکبری دهنو؛ مرتضی شهبازی‌نیا


181. تبیین تابع تقاضای بیمۀ عمر و پس‌انداز (با رویکرد نظری)

دوره 31، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 105-127

جعفر عبادی؛ غدیر مهدوی کلیشمی؛ مجتبی حائری


184. نقد و بررسی تکافل بر مبنای قرارداد ودیعه

دوره 34، شماره 1، بهار 1398، صفحه 105-122

علیرضا پوراسماعیلی؛ عباس برزوئی


185. بررسی انتقادی دعوای جانشینی در بیمۀ اجباریِ حوادث ناشی از وسایل نقلیه

دوره 34، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 106-123

علی قسمتی تبریزی؛ صفا تاجور


186. بررسی تأثیر رهبری اصیل بر کسب مزیت رقابتی با تبیین نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی کارکنان

دوره 32، شماره 1، بهار 1396، صفحه 107-126

مهدی دهقانی سلطانی؛ اردشیر شیری؛ حسین فارسی زاده؛ داراب طیبی؛ فرشته فلاحی


187. بررسی مبانی حقوقی بازتوزیع مازاد بیمۀ تکافل

دوره 32، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 107-126

عباس جلیلی؛ حجت الله عبدالملکی؛ حسن معظمی


188. بررسی تطبیقی مصادیق نفع قابل بیمه در بیمۀ عمر

دوره 33، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 107-128

محمدجواد محمدی؛ نوید برومند؛ سیدعلیرضا شکوهیان


189. تحلیلی بر ضوابط، آثار و کارآمدی نفع قابل بیمه در نظام حقوقی ایران

دوره 33، شماره 1، بهار 1397، صفحه 109-130

حسین صبحی؛ محمود باقری


190. بهینه‌سازی پرتفوی سرمایه‌گذاری یک شرکت بیمه‌ای با رویکرد شارپ

دوره 31، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 111-127

سیده شایسته واردی؛ مجتبی طبری؛ فاطمه فقیه علی‌آبادی


193. بررسی مفهوم، ماهیت و شرایط انعقاد بیمه مضاعف

دوره 31، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 117-138

محسن صفری؛ مهدی صفریان


194. تحلیل فاصله موجود با مطلوب فرایند آموزش در چند شرکت‌ بیمه و ارائه الگوی مناسب

دوره 27، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 121-145

عباس عباس پور؛ حمید رحیمیان؛ سهراب رشتیانی


196. الگویی برای بیمه عرضه آب برای محصولات کشاورزی

دوره 28، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 125-146

الهام خواجه‌پور؛ احمدعلی کیخا؛ غلام‌رضا سلطانی؛ محمود صبوحی صابونی؛ علی کیانی‌راد


197. اثر توانمندی‌های سازمانی بر عملکرد رقابتی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش

دوره 29، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 125-152

هانیه آرزمجو؛ یاسر قاسمی‌نژاد؛ شاهین طیار


199. رابطه بین سرمایه اجتماعی سازمانی با مدیریت دانش در یک شرکت بیمه دولتی

دوره 28، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 129-152

خدایار ابیلی؛ مجتبی زارع خلیلی