تعداد مقالات: 272

127. صحت بیمه عمر در عرض عقود مستقل فقهی

دوره 28، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 73-100

حسین‌علی سعدی؛ رضا میرزاخانی


129. مطالعه‌ تطبیقی ضمانت اجرای فقدان نفع قابل بیمه در حقوق ایران

دوره 28، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 75-101

محسن ایزانلو؛ فریبا فولادگر


130. اثر اجرای استاندارد 28 حسابداری و افزایش مطالبات بر حد توانگری شرکت‌های بیمه

دوره 29، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 75-94

امیرهوشنگ جنگی؛ اصغر اسدی؛ سید امید میرآقازاده


132. رضایت بیمه‌گذاران از خدمات بیمه شخص ثالث

دوره 29، شماره 1، بهار 1393، صفحه 79-104

مینا رنجبرفرد؛ سید مجید بختیاری


133. سنجش ریسک تمرکز رشته فعالیت‌های صنعت بیمه در ایران

دوره 29، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 85-109

محمدنبی شهیکی تاش؛ محمد میرباقری جم


135. سنجش و ارزیابی رضایت‎مندی مشتریان بیمه‌های زندگی

دوره 36، شماره 1، بهار 1400، صفحه 87-119

کیومرث مترجم؛ لیلی نیاکان


136. بخش‌بندی بازار بیمه‌نامه بدنه خودرو یکی از بزرگترین شرکت‌های بیمه‌ای ایران

دوره 35، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 93-122

نازیلا نیاکان لاهیجی؛ منیژه حقیقی نسب


137. اثر مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده بر عملکرد کارآفرینانه کارکنان یک شرکت بیمه‌ای

دوره 30، شماره 1، بهار 1394، صفحه 95-124

پریسا صفامنش؛ سید رسول حسینی؛ معصومه اولادیان


139. رفتار مدل‌های غیرخطی در پیش‌بینی توانگری مالی شرکت‌های بیمه بورسی

دوره 35، شماره 1، بهار 1399، صفحه 103-129

سیده فاطمه شاه بازاده زعفرانی؛ ابراهیم عباسی؛ حسین دیده خانی؛ علی خوزین


140. تحلیل اثر بیمۀ زلزله در کاهش آثار مخرب زلزله در رشد اقتصادی: با رویکرد ‌پویایی‌شناسی سیستم (مطالعۀ موردی شهر تهران)

دوره 34، شماره ۴، زمستان 1398، صفحه 123-171

میترا سیدزاده؛ مهدی بهنامه؛ محمد حسین مهدوی عادلی؛ تقی ابراهیمی سالاری


142. شناسایی و تبیین رفتارهای مشاهده‌پذیر فرهنگ جانشین‌پروری در صنعت بیمه ایران

دوره 35، شماره 2، تابستان 1399

شاهین طیار؛ سید محسن علامه؛ سید علی سیادت


143. طراحی الگوی رفتارهای انحرافی مثبت کارکنان در صنعت بیمه ایران

دوره 36، شماره 2، تابستان 1400

حسن رنگریز؛ اکبر حسن پور؛ سعید جعفری نیا؛ صالح شیری


144. واکاوی مولفه های بازاریابی اجتماعی در صنعت بیمه با استفاده از تحلیل محتوا و دلفی فازی

دوره 36، شماره 3، پاییز 1400

سمیه پورحسن؛ حکیمه نیکی؛ مرتضی هنرمند عظیمی؛ موسی رضوانی


145. مبنای تعهد دارنده و بیمه‌گر خودرو در قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395

دوره 36، شماره 1، بهار 1400، صفحه 12-145

سید علی اصغر رحیمی؛ داود محبی انجدانی


146. نحوۀ رجوع سازمان تأمین اجتماعی به مسئول اصلی زیان

دوره 30، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 77-95

اسدالله لطفی؛ یاسر غلامی؛ مجتبی کاسی


147. اثر کنترل فساد اداری- مالی بر توسعۀ مالی بازار بیمۀ عمر

دوره 31، شماره 1، بهار 1395، صفحه 81-101

حمید سپهردوست؛ سمانه ابراهیم نسب


148. مطالعۀ موردی حکم فقهی اوراق حوادث فاجعه‌آمیز (تحلیل سناریو)

دوره 31، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 81-103

محمد مهدی عسگری؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ سیدعلی حسینی؛ سجاد سیفلو


150. نوآوریها و تحولات قانون بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395

دوره 33، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 81-100

صادق بهرامی فیل‌آبادی؛ علیرضا پوراسماعیلی؛ حسن نجفی اصل