تعداد مقالات: 256
76. ذخیره‌سازی خسارتهای تصادفی برای بیمۀ عمومی با تأکید بر سطح خرد‎

دوره 32، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 41-60

علیرضا عمرانی؛ محدرضا فقیهی حبیب آبادی


77. بررسی نقش تعدیل‌گری ماکیاول‌گرایی بر رابطۀ بین نارضایتی و تقلب مشتریان بیمه

دوره 33، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 41-58

محسن اکبری؛ محمد رحیم رمضانیان؛ معصومه قاسمی شمس؛ حمیدرضا رسولی


78. گرایش به کارآفرینی سازمان در صنعت بیمه: تاکید بر نقش سرمایه اجتماعی و فرهنگ‌سازمانی

دوره 30، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 43-63

محمودرضا اسماعیلی؛ سید هادی موسوی نژاد؛ ندا شاه سیاه


79. تحلیل وجود کژگزینی در بازار بیمۀ عمر ایران با استفاده از مدلهای لوجیت

دوره 32، شماره 1، بهار 1396، صفحه 43-64

طاهره جاهد؛ قدرت الله امام وردی؛ علیرضا دقیقی اصلی


80. مدل‌سازی پویای وضعیت بیمه‌های عمر در ایران با رویکرد پویایی‌شناسی سیستمها

دوره 32، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 43-64

یعقوب رشنوادی؛ سید امیر رضا ابطحی؛ علیرضا صرامی فروشانی


84. الگوی خوشه‌بندی مشتریان بیمۀ عمر (مطالعۀ موردی: یک شرکت بیمه‌ای)

دوره 33، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 45-64

مریم باش افشار؛ مسعود سعیدپناه؛ فرشید تیره عیدوزهی


85. به‌کارگیری تکنولوژی تجارت سیار در صنعت بیمه ایران

دوره 28، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 47-72

غدیر مهدوی؛ سید صدرالدین نورالدینی؛ نفیسه بهرادمهر


92. ارزیابی امکان‌سنجی مدل‌های بیمه- بانک از دیدگاه خبرگان

دوره 28، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 53-74

سارا بیک‌محمدی؛ ابراهیم عباسی؛ علیرضا دقیقی اصلی


93. الگویی برای کنترل راهبردی در شرایط گسست محیطی

دوره 29، شماره 1، بهار 1393، صفحه 53-78

حسین رحمان سرشت؛ محبوبه حبیبی بدرآبادی


94. عوامل مؤثر بر نوآوری در صنعت بیمه کشور

دوره 30، شماره 1، بهار 1394، صفحه 53-94

محمد محمودی میمند؛ نادر مظلومی؛ فؤاد وجدانی


95. جایگاه بیمه‌ در پایداری کسب‌و‌کارهای خرد: شواهدی تجربی از کسب و‌کارهای کوچک ایجادشده توسط صندوق مهر امام رضا (ع)

دوره 28، شماره 1، بهار 1392، صفحه 57-78

احمد جعفری صمیمی؛ محمود یحیی‌زاده‌فر؛ حسن‌‌علی آقاجانی؛ سیدمحمد کریمی


96. عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در کشورهای درحال‌توسعه منتخب

دوره 29، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 61-83

فریبا اسمعیلی؛ حسین میرزائی؛ احمد اسدزاده


97. کاربردهای رویکرد مارکوفی در مدل‌بندی مرگ‌و‌میر زوجین

دوره 30، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 61-84

سفیرا تعجبیان؛ امین حسن‌زاده


98. مدل پارادایمی عوامل مؤثر در بازخرید بیمه‌های عمر در ایران

دوره 34، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 63-95

اباذر حلم زاده؛ کریم حمدی؛ کامبیز حیدرزاده هنزایی


99. بررسی وجود ریسک کژگزینی در صنعت بیمه درمان ایران

دوره 35، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 67-92

الهام نوبهار؛ محسن پورعبادالهان کویچ؛ ربابه بهلولی