تعداد مقالات: 256
51. تأثیر اعتماد آنلاین بر استفاده بیمه‌گذاران از خدمات

دوره 27، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 25-50

مهدی حقیقی کفاش؛ نادر مظلومی؛ سیده ایما اخوی‌راد


52. تجزیه‌وتحلیل اثر لغو انحصار ورود بر کارایی شرکت‌های بیمه ایرانی

دوره 28، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 25-51

سید غلامرضا جلالی نائینی؛ محمد مهدی مزده؛ حمیدرضا نورعلیزاده


53. ارزیابی کیفیت خدمات بیمۀ عمر در ایران: کاربردی از مدل تلفیقی فازی سروکوال-کانو

دوره 31، شماره 1، بهار 1395، صفحه 25-46

محمدعلی بهشتی‌نیا؛ وحید ماجد؛ جلیل وزیری


54. اثر اقدامات احتیاطی بر بازار

دوره 31، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 25-44

غدیر مهدوی کلیشمی؛ ملیحه رجائی


56. اثر مالکیت بانکی بر عملکرد مالی شرکت‌های بیمه‌

دوره 29، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 27-50

وحید محمودی؛ سارا خمسه


57. مقایسه فرضیه ساختار- رفتار- عملکرد با فرضیة ساختار کارا، در صنعت بیمه ایران

دوره 27، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 29-49

احمد صدرایی جواهری؛ محمد سعید ذبیحی‌دان؛ زهرا بهزادی


59. رابطه رهبری تحول‌آفرین و خلاقیت و نوآوری سازمانی در شرکت های خصوصی بیمه در ایران

دوره 28، شماره 1، بهار 1392، صفحه 33-56

نادر مظلومی؛ وحید ناصحی فر؛ گلشن احسان فر


60. قیمت‎گذاری مستمری‎های عمر با استفاده از نرخ بهره فنی فازی

دوره 29، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 33-60

اکبر کمیجانی؛ شاپور محمدی؛ مجید کوششی؛ لیلی نیاکان


63. بررسی تأثیر آموزش‌های ضمن‌خدمت بر توانمندی و عملکرد شغلی کارکنان در یک شرکت بیمه‌‌ای

دوره 30، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 35-60

علی دهقانی؛ علی‌رضا دقیقی اصلی؛ فاطمه پورولی


64. تأثیر ضریب نفوذ بیمه بر فضای کارآفرینی در کشورهای منتخب

دوره 35، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 37-65

ابوالفضل شاه آبادی؛ فاطمه مهدی پور؛ علی مرادی


65. تأثیر حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی بر توانگری شرکت های بیمه

دوره 34، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 39-61

حسین محسنی؛ مهدی صادقی شاهدانی


66. دیالکتیک تردید و اعتماد در رفتار خرید بیمه‌زندگی «تحقیقی مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد»

دوره 35، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 43-88

حسینعلی بختیار نصرآبادی؛ طهمورث حسنقلی پور؛ ابوعلی ودادهیر؛ مسعود بادین؛ سید ابوالقاسم میرا


67. مدل‌سازی قیمت سواپ فاجعه با شدت وقوع تصادفی

دوره 34، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 47-77

نصرالله محمودپور؛ عبدالساده نیسی؛ مسلم پیمانی؛ میثم امیری


70. شناسایی و آزمون متغیرهای موثر و متأثر از جانشین پروری در یک شرکت بیمه‌ای

دوره 36، شماره 2، تابستان 1400

محسن غلامعلیان؛ علی صفری؛ محمد حسین مشرف جوادی؛ هادی تیموری


71. مدل‌سازی قیمت سواپ فاجعه با شدت وقوع تصادفی

دوره 33، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 5-6

نصرالله محمودپور؛ عبدالساده نیسی؛ مسلم پیمانی؛ میثم امیری


72. اثر عوامل کمّی و کیفی مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در کشور

دوره 29، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 37-66

غدیر مهدوی؛ وحید ماجد


73. طراحی سنجۀ اندازه‌گیری ارزش ویژۀ برند مشتری‌محور در صنعت بیمه: پژوهش ترکیبی

دوره 30، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 41-60

داود فیض؛ مهدی دهقانی سلطانی؛ حسین فارسی‌‌زاده؛ رسول غلام‌زاده


74. محاسبۀ احتمال ورشکستگی شرکتهای بیمه با استفاده از تقریب تیمز

دوره 31، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 41-56

سعید باجلان؛ مصطفی نامدار


75. اثر بیمۀ ‌صادراتی بر صادرات کشورهای منتخب

دوره 32، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 41-60

سعید راسخی؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ رزا عالمیان