تعداد مقالات: 256
27. محاسبۀ حق‌بیمۀ نسبی یک سیستم نرخ‌گذاری‌شده براساس مدل پواسون آماسیده در دو نقطه

دوره 34، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 9-29

امیرتیمور پاینده نجف‌آبادی؛ فاطمه عطاطلب؛ رمضان رضازاده


29. عوامل مؤثر ‌‌در‌ توسعۀ مالی با تأکید ‌‌بر ‌‌بیمه‌های زندگی (مطالعۀ تطبیقی ‌ایران ‌و کشورهای توسعه‌یافته)

دوره 34، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 9-45

سعید اسدی قراگوز؛ علیرضا دقیقی اصلی؛ غدیر مهدوی؛ مرجان دامن کشیده


30. مقایسه سیستم جدید و قدیم پاداش-جریمه بیمه شخص ثالث ایران

دوره 35، شماره 1، بهار 1399، صفحه 9-32

امیر تیمور پاینده نجف آبادی؛ منصوره ساکی زاده


31. مدل پارادایمی ارزش آفرینی برند در صنعت بیمه با تاکید بر بیمه عمر "رویکرد داده بنیاد"

دوره 35، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 9-36

محمد رضایی؛ فریدون رهنما رودپشتی؛ حمید رضا سعید نیا؛ زهرا علی پور درویش


34. بررسی اثر رژیم‌های ریسک‌ سیاسی، اقتصادی و مالی در ‏تقاضای ‏بیمه‌های زندگی

دوره 36، شماره 1، بهار 1400

حمید اسایش؛ سید پرویز جلیلی کامجو


35. نحوه اثرگذاری تخفیف‌ها بر ترکیب پرتفوی ریسک رشته بیمه شخص ثالث

دوره 36، شماره 2، تابستان 1400

مهناز منطقی پور؛ محبوبه اعلائی


36. باورمندی بیزی و بولمان در توزیع‌های آمیخته

دوره 29، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 19-36

سامان ابراهیم‌پور؛ امین حسن‌زاده


37. رابطه بین توسعه بیمه‌های زندگی و غیرزندگی و رشد اقتصادی در ایران: کاربرد رهیافت آزمون کرانه‌ها

دوره 28، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 21-46

کیومرث شهبازی؛ رامین بشیرخداپرستی؛ محمود احترامی


39. تجمیع ریسک‌های بیمه‌گری صنعت بیمة ایران با استفاده از توابع مفصل (رویکرد توابع مفصل ارشمیدسی سلسله‌مراتبی)

دوره 30، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 21-42

محمد میرباقری جم؛ محمدنبی شهیکی تاش؛ غلامرضا زمانیان؛ امیر صفری


40. مدل نظریۀ بازی چندمعیاره برای افزایش سهم بازار شرکتها در صنعت بیمه

دوره 31، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 21-39

سید امیررضا ابطحی؛ یعقوب رشنوادی؛ عاطفه رضامند چالشتری


41. الگوی توانمندسازی مدیران فروش در صنعت بیمه: مطالعه در نمایندگیهای فروش بیمه در استان خراسان رضوی

دوره 32، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 21-40

سعید مسکین نواز؛ محمود قربانی؛ سید اکبر نیلی پور طباطبایی؛ حسینعلی نیرومند


43. بررسی عوامل دینامیکی مؤثر بر تعداد افراد بیمه‌شده با رویکرد پویایی‌شناسی سیستمها (مطالعۀ موردی: بیمۀ تأمین اجتماعی)

دوره 32، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 21-42

مجتبی صالحی؛ نازنین شریف؛ مینا خلیلی نژاد؛ مصطفی صفرزاده


44. طراحی خدمت بیمۀ تکمیلی درمان و تحلیل عوامل ریسک شرکتهای بیمه در ارائۀ این خدمت

دوره 33، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 21-42

سید امیررضا ابطحی؛ یعقوب رشنوادی؛ رامین قدیمی


46. رابطه توانگری با متغیرهای مالی شرکت های بیمه

دوره 32، شماره 1، بهار 1396، صفحه 23-42

علی مطیعی؛ علی اسماعیل زاده؛ آزیتا جهانشاد


48. بررسی و سنجش سطح رضایت‌مندی مشتریان شرکتهای فعال در صنعت بیمۀ ایران

دوره 33، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 23-44

عزیز احمدزاده؛ وحیده نورانی؛ امیر بهرامی


49. بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کارایی صنعت بیمۀ‎ ایران

دوره 33، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 23-40

میثم کاویانی؛ محسن حمیدیان؛ سارا بوستانی


50. آیا سیاست‌گذاری باعث کاهش کژگزینی در بیمۀ درمان بنگاه‌های کوچک می‌شود؟

دوره 34، شماره 1، بهار 1398، صفحه 23-41

محمدرضا چاقمی؛ غلامرضا کشاورز حداد؛ محمد وصال؛ ابراهیم کاردگر