تعداد مقالات: 272

251. الگوی رابطه قابلیت اجرا با اثربخشی راهبرد (مورد مطالعه: صنعت بیمه ایران)

دوره 29، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 213-236

نادر مظلومی؛ سید علی‌رضا هاشمی


252. قاعده قائم‌مقامی در حقوق بیمه

دوره 30، شماره 1، بهار 1394، صفحه 241-267

بختیار عباسلو؛ محسن کرمی قهی


253. مطالعه کیفی چیستی کرامت انسانی، شناسایی عوامل مؤثر بر آن و پیامدهای آن بر کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان دفاتر نمایندگی‌های بیمه در جزیره کیش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1400

حسن بودلایی؛ محمدحسین کناررودی؛ سحر ستوده نژاد


254. وجود انتخاب نامساعد در بیمه عمر

دوره 28، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 27-54

مهدی محمدی


255. اثر نیروهای رقابتی بر عملکرد شرکت‌های بیمه خصوصی در ایران: نقش استراتژی‌های ترکیبی رقابتی

دوره 29، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 211-234

علی صفری؛ محمدصالح ترکستانی؛ پرستو مرادی؛ بهنام گلشاهی


256. مقایسه حمایت‌های ایام بیکاری در حقوق ایران و آلمان

دوره 29، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 223-246

محمدهادی کاویانی؛ زهرا میرزایی


257. نگرشی بر ضرورت‌های مقررات‌گذاری مطلوب در صنعت بیمه کشور (با نگاهی به استانداردهای IAIS)

دوره 29، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 237-263

سید عبادالله جهان‌بین؛ محمدحسین زارعی


259. طراحی الگوی پذیرش فن آوری بیمه (اینشورتک) با روش مدل سازی ساختاری - تفسیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1400

علی پارسامنش؛ هرمز مهرانی؛ شادان وهاب زاده منشی؛ نرگس حسنمرادی


261. تحلیل مبانی الزام تشکیل شرکت‌های بیمه در قالب شرکت سهامی عام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1400

محمود باقر ی؛ مهدی آجرلو؛ سعید رحمانی


262. اثر ارزش ویژه نام و نشان تجاری شرکت‌های بیمه بر واکنش بیمه‌گذاران

دوره 28، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 81-104

محمد‌رضا عباسی؛ علی‌رضا ابراهیم‌پور؛ محمد عاملی


263. رویکرد تقنینی و الزامات قضایی در مسئله پرداخت مازاد دیه زن توسط بیمه‌گر در پرتوی ماده (10) قانون بیمه اجباری مصوب 1395

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1400

حمید افکار؛ رضا معبودی نیشابوری


264. اثر مقررات‌زدایی صنعت بیمه بر ساختار سازمانی شرکت‌های بیمه از دیدگاه مدیران و معاونین

دوره 28، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 105-126

علی‌رضا شیرانی؛ سعید صحت؛ فاطمه تم‌زار


265. بررسی عوامل موثر بر پذیرش اینترنت اشیا در صنعت بیمه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1400

محسن قره خانی؛ سیده ام سلمه پورهاشمی


267. شیوع کرونا و چالش‌های پوشش خسارات کشتی در بیمه‌های دریایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1400

حسین رمضانی؛ غلام نبی فیضی چکاب


268. تحلیل فقهی و حقوقی ماهیت قرارداد بیمه عمر و ادله مشروعیت آن

دوره 28، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 155-178

محمد امین‌فرد؛ حکیمه زردرنگ کشکی


269. ماهیت و قلمرو حکم مربوط به انتقال اموال بیمه‌گر به صندوق تامین خسارتهای بدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1400

محمد قربانی جویباری؛ حمید ابهری


270. طراحی الگوی ارزیابی فرصت‌های کارآفرینی در بیمه‌های عمر

دوره 28، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 179-200

جهانگیر یدالهی فارسی؛ علی‌رضا دقیقی اصلی؛ ولی‌اله نظمی شرامین


271. بررسی مبانی تحدید مسئولیت در خسارت وارده بر خودروهای گران قیمت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1400

علی رضا شریفی


272. مرور نظام‌مند مطالعات آینده پژوهی بیمه های اتومبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

سعید جعفری نیا؛ مریم سلماسی؛ حمزه خواستار؛ لیلی نیاکان