تعداد مقالات: 272

226. بیمة مهریه

دوره 30، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 163-188

علی اصغر حاتمی؛ هاجر یاسینی‌نیا


227. امکان‌سنجی پیاده‌سازی هوش‌تجاری در صنعت بیمه

دوره 29، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 165-187

عطیه خدائی؛ داود کریم‌زادگان مقدم


228. بیمه مالکیت

دوره 35، شماره 1، بهار 1399، صفحه 185-214

عبداله رجبی؛ وحید میرنژاد


230. بررسی استراتژی‌های نوآوری در صنعت بیمه کشور با رویکرد اقیانوس آبی

دوره 30، شماره 1، بهار 1394، صفحه 187-214

هاشم آقازاده؛ غدیر مهدوی؛ احمدرضا الهی چورن


231. تحلیل حقوقی بیمه‌‌نامه‌‌‌ ولکار

دوره 35، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 233-267

علی حیاتی؛ محسن نجفی خواه


232. ارزیابی و نظارت ریسک‌محور بر شرکت‌های بیمه

دوره 34، شماره ۴، زمستان 1398، صفحه 235-264

فاطمه عطاطلب؛ لیلی نیاکان


233. تعهد افشای پیش قراردادی بیمه‌گذار در حقوق ایران و انگلیس

دوره 35، شماره 2، تابستان 1399

مرتضی حاجی پور؛ یوسف مولایی


234. بررسی تأخیر گزارش حسابرسی در صنعت بیمه با تأکید بر شاخص‌های سلامت مالی و نوسان‌پذیری سود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1400

غلامرضا سلیمانی امیری؛ فاطمه حامدی؛ اسماعیل فرزانه کارگر


235. رابطه یادگیری سازمانی، بهبود مستمر و اعتماد میان‌سازمانی با عملکرد سازمانی (شرکت‌های نمایندگی خدمات بیمه‌ای)

دوره 29، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 163-182

نادر مظلومی؛ محمود زمانی؛ میرعلی سید نقوی؛ عارفه ربانی


236. ارزیابی اهمیت صنعت بیمه در اقتصاد استان تهران

دوره 28، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 171-196

رضا ولی نژاد ترکمانی؛ حامد زارعی؛ سید جمال موسی کاظمی


238. نسبت‌های مالی مؤثر بر سلامت مالی شرکت‌های بیمه در ایران

دوره 28، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 181-201

فرخ برزیده؛ عیسی پریزادی؛ آرمان احمدی‌زاد


239. مبنای مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی با توجه به قانون جدید بیمه اجباری

دوره 29، شماره 1، بهار 1393، صفحه 181-207

رضا معبودی نیشابوری؛ مریم حداد خداپرست


240. مدلی برای سنجش سطح رضایت‌مندی بیمه‌گذاران شرکت‌های فعال در صنعت بیمه کشور

دوره 29، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 189-211

مهدی حقیقی کفاش؛ سیدموسی موسوی مرادی؛ امیر بهرامی؛ مسعود اکبری


241. تحلیلی بر مادۀ 36 قانون بیمۀ مصوب 1316

دوره 30، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 189-219

سید محمدحسن ملائکه‌پور شوشتری؛ ناهید بنی‌رشید


242. ریسک‌های بازار معاوضات بیمه‌های غیرزندگی در بازار سرمایه و صنعت بیمه ایران و راهکارهایی جهت پوشش آن‌ها

دوره 35، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 209-240

سید محمدجواد میرطاهر؛ غلامرضا سلیمانی امیری؛ سیدعباس موسویان


243. عوامل کلیدی پیاده‌سازی موفق طرح تحول صنعت بیمه با استفاده از رویکرد دلفی فازی

دوره 30، شماره 1، بهار 1394، صفحه 215-240

هانیه آرزمجو؛ وحید ناصحی‌فر؛ محمدتقی تقوی‌فرد


244. شناسایی مسئولیت بیمه‌گر در فرآیند کیفری

دوره 35، شماره 1، بهار 1399، صفحه 215-242

حمید افکار؛ عبدالله خدابخشی؛ سید مهدی سیدزاده ثانی


245. تخصیص بهینه منابع بازاریابی کوتاه مدت بر مبنای ارزش دوره عمر مشتری

دوره 35، شماره 2، تابستان 1399

فرزانه صندوقداران؛ امیر البدوی؛ بابک تیمورپور


246. تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مشتری با تأکید بر نقش هوش تجاری (مورد مطالعه: کارکنان و مشتریان صنعت بیمه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1400

عظیم اله زارعی؛ زهرا احمدی الوار


247. برآورد و پیش‌بینی نرخ مرگ‌ومیر در ایران با استفاده از مدل لی-کارتر

دوره 28، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-25

اکبر کمیجانی؛ مجید کوششی؛ لیلی نیاکان