تعداد مقالات: 256
-23. عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در ایران

دوره 27، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-24

ابراهیم عباسی؛ سمانه درخشیده


-21. نقش سرمایه‌گذاران نهادی در عملکرد شرکت‌های بیمه (خصوصی) در ایران

دوره 28، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-24

یحیی حساس یگانه؛ نادر مظلومی؛ نسیم کردستانی


-19. اثر شاخص‌های مهم بیمه‌ای بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک با استفاده از مدل پانل پویا به روش GMM

دوره 29، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-22

امیر میرزایی؛ محمد حسنی؛ سید صدرالدین نورالدینی


-18. اثر سابقه رانندگی و راست‌دست یا چپ‌دست بودن فرد بر تعداد تصادفات رانندگی وی

دوره 29، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 1-18

رضا افقی؛ الهام رحمتی؛ بهزاد محمدشریفی


-17. اثر آزادسازی نظام تعرفه بر کارایی شرکت‌های بیمه

دوره 29، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-26

امیرعباس نجفی؛ الهام فرخ‌نژاد؛ حمیدرضا نورعلی‌‌زاده


-16. تحلیل سیستم پاداش- جریمه ایران

دوره 29، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-31

امیرتیمور پاینده نجف‌آبادی


-15. کارایی شرکت‌های بیمه در ایران با استفاده از شاخص‌های سرمایه فکری

دوره 30، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-31

امیر ذاکری؛ عباس افرازه؛ حمیدرضا نورعلیزاده


-14. رابطۀ بین نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی در شرکت‌های بیمه

دوره 30، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-34

سعید صحت؛ نادر مظلومی؛ حمید فخیمی محمد‌پور


-11. برآورد تابع تقاضای بیمۀ حوادث (مطالعۀ موردی: شرکت بیمۀ ایران)

دوره 31، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-24

غدیر مهدوی؛ آتوسا گودرزی؛ سیده فاطمه موسوی زاده


-10. آثار توسعه‌ای بیمۀ زندگی از منظر سرمایۀ اجتماعی

دوره 31، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-19

هدی زبیری؛ محمود متوسلی؛ مهدی احراری


-5. شناسایی و اولویت‌بندی انگیزه‌های اتحاد بانکها و بیمه‌ها در شکل‌گیری «بانک- بیمه»

دوره 32، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-20

مهدی حقیقی کفاش؛ حامد دهقانان؛ محسن جلالی


-4. فرضیه تقاضای القایی پزشکان در ایران: تاثیر تراکم پزشکان بر هزینه درمان

دوره 32، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-19

سجاد درزی رامندی؛ روح اله شهنازی؛ مینا ابوترابی؛ لیلی نیاکان؛ زهرا کاوسی


-3. الگوی پیشنهادی مدیریت ریسک بنگاه در شرکتهای بیمه

دوره 33، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-22

علی دهقانی؛ بهنام شهریار


-2. استفاده از مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده‌ها- تصمیم‌گیری چندشاخصه در ارزیابی کارایی نسبی و رتبه‌بندی شرکتهای بیمه در ایران

دوره 33، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-22

فرشید خمویی؛ معظمه شکرالله تبار آکتیج؛ بهرام مؤذنی؛ سعید صحت


-1. اثر آستانه‌ای تولید ناخالص داخلی واقعی بر توسعۀ بیمۀ زندگی ایران: رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم

دوره 33، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-22

علی رضازاده؛ توحید شکری؛ مهسا ایمان زاده؛ صابر خداوردیزاده