دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی - پژوهشی

1. بررسی تأخیر گزارش حسابرسی در صنعت بیمه با تأکید بر شاخص‌های سلامت مالی و نوسان‌پذیری سود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1400

غلامرضا سلیمانی امیری؛ فاطمه حامدی؛ اسماعیل فرزانه کارگر


2. تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مشتری با تأکید بر نقش هوش تجاری (مورد مطالعه: کارکنان و مشتریان صنعت بیمه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1400

عظیم اله زارعی؛ زهرا احمدی الوار


3. مطالعه کیفی چیستی کرامت انسانی، شناسایی عوامل مؤثر بر آن و پیامدهای آن بر کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان دفاتر نمایندگی‌های بیمه در جزیره کیش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1400

حسن بودلایی؛ محمدحسین کناررودی؛ سحر ستوده نژاد


4. طراحی الگوی پذیرش فن آوری بیمه (اینشورتک) با روش مدل سازی ساختاری - تفسیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1400

علی پارسامنش؛ هرمز مهرانی؛ شادان وهاب زاده منشی؛ نرگس حسنمرادی


5. تحلیل مبانی الزام تشکیل شرکت‌های بیمه در قالب شرکت سهامی عام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1400

محمود باقر ی؛ مهدی آجرلو؛ سعید رحمانی


6. رویکرد تقنینی و الزامات قضایی در مسئله پرداخت مازاد دیه زن توسط بیمه‌گر در پرتوی ماده (10) قانون بیمه اجباری مصوب 1395

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1400

حمید افکار؛ رضا معبودی نیشابوری


7. بررسی عوامل موثر بر پذیرش اینترنت اشیا در صنعت بیمه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1400

محسن قره خانی؛ سیده ام سلمه پورهاشمی


8. شیوع کرونا و چالش‌های پوشش خسارات کشتی در بیمه‌های دریایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1400

حسین رمضانی؛ غلام نبی فیضی چکاب


9. ماهیت و قلمرو حکم مربوط به انتقال اموال بیمه‌گر به صندوق تامین خسارتهای بدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1400

محمد قربانی جویباری؛ حمید ابهری


10. بررسی مبانی تحدید مسئولیت در خسارت وارده بر خودروهای گران قیمت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1400

علی رضا شریفی


11. بررسی استانداردها، رهنمودها و وضعیت انتشار گزارشگری پایداری در صنعت بیمه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1400

علی رحمانی؛ مهناز محمودخانی؛ سعید همایون؛ لیلی نیاکان


12. جبران خسارت ناشی از اشتباهات ثبتی در حقوق ایران و بین الملل و ارتقای اعتبار سند رسمی از طریق بیمه مالکیت و رسیدگی‌های شبه قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1400

امیرمسعود فاطمیان؛ علیرضا حسنی؛ امیر خواجه زاده


13. تأملی بر روش نسبت‌خسارت برای محاسبه ذخایر خسارت‌های بیمه شخص ثالث اتومبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1400

امیر تیمور پاینده نجف آبادی؛ فاطمه عطاطلب


مقاله علمی - ترویجی

14. شناسایی و رتبه‌بندی ویژگی‌های مناسب نظام مدیریت محتوای پورتال شرکت بیمه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1400

کاظم سلامات؛ فریبا نظری