فصلنامه علمی

بررسی رابطه بیمه‌های دریایی (کشتی و باربری) با رشد اقتصادی ایران بااستفاده از الگوی خودتوضیح برداری

حمیدرضا ایزدی؛ مریم ایزدی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1390، ، صفحه 1-27

چکیده
  پیشرفت بیمه‌های دریایی در یک کشور می‌تواند منجر به حفظ ثروت ملی و تشکیل پس‌اندازهای بزرگ شود و از طرفی ارتباط متقابل با رشد و توسعة اقتصادی، افزایش مبادلات و توسعة سرمایه‌گذاری هر کشور دارد. در واقع صنعت بیمه، باتوجه به نقش آن به‌عنوان یک نهاد سرمایه‌گذار و تعهدش در جبران خسارت، می‌تواند بر فعالیت‌های اقتصاد کلان و نیز در رشد ...  بیشتر

عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در ایران

ابراهیم عباسی؛ سمانه درخشیده

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1391، ، صفحه 1-24

چکیده
  بیمه از ابزارهای مهم و اساسی در دنیای متمدن امروزی است که نقش بسزایی در کاهش ریسک و تأمین امنیت مالی و ذهنی و درنهایت ایجاد بسترهای لازم برای توسعة اقتصادی کشور دارد. هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای بیمة عمر در ایران، طی سال‌های (1388 - 1358) است. عوامل مؤثر بر تقاضای بیمة عمر در ایران تابعی از درآمد سرانة واقعی، نرخ پس انداز، ...  بیشتر

اولویت‌بندی سیستم‌های مختلف نظارت بر توانگری شرکت‌های بیمه با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

علی‌رضا دقیقی اصلی؛ عیسی پریزادی؛ شاهین طیار

دوره 2، شماره 1 ، دی 1391، ، صفحه 1-31

چکیده
  تاکنون در جهان سیستم‌های مختلف ارزیابی توانگری شرکت‌های بیمه بااستفاده از متدولوژی‌های مختلف طراحی و پیاده‌سازی شده است.  لذا این سیستم‌ها نقاط قوت و ضعف به‌خصوصی دارند. در این مقاله با استفاده از معیار‌های شناسایی‌شده از ادبیات موضوع و از طریق متدولوژی فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، سیستم نظارت مالی در صنعت بیمه ایران با ...  بیشتر

نقش سرمایه‌گذاران نهادی در عملکرد شرکت‌های بیمه (خصوصی) در ایران

یحیی حساس یگانه؛ نادر مظلومی؛ نسیم کردستانی

دوره 2، شماره 2 ، فروردین 1392، ، صفحه 1-24

چکیده
  امروزه ترکیب ساختار مالکیت از منظر هویت مالکان و تمرکز مالکیت به لحاظ تأثیری که می‌تواند بر عملکرد داشته باشد مورد توجه محققین و مدیران شرکت‌ها قرار گرفته است. سهام‌داران یک شرکت، دیدگاه‌های مختلف و اهداف متفاوتی را دنبال می‌‌کنند. تغییرات اخیر در صنعت بیمه و خصوصی‌شدن شرکت‌های بیمه و ورود آنها به بورس اوراق بهادار، تغییراتی ...  بیشتر

حد بهینه پرتفوی سرمایه گذاری شرکت های بیمه شامل دارایی-های ریسکی و غیرریسکی با استفاده از مدل مارکویتز (مطالعه موردی یک شرکت بیمه‌)

عزت ا... عباسیان؛ وحید محمودی؛ سارا آرمیان

دوره 2، شماره 3 ، تیر 1392، ، صفحه 1-19

چکیده
  شرکت بیمه مورد مطالعه همه ساله با سپرده گذاری، در اندیشه افزایش اعتبار مالی و ارائه خدمات مطلوب تر به مردم و بیمه گذاران است. دراین‌میان پرداخت خسارات به خسارت‌دیدگان این شرکت سبب می گردد تا مدیران این شرکت همواره به دنبال تعیین و شناسایی حد مناسب و بهینه سپرده گذاری جهت پرداخت خسارات باشند. بدین منظور در پژوهش حاضر به تعیین حد بهینه ...  بیشتر

اثر شاخص‌های مهم بیمه‌ای بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک با استفاده از مدل پانل پویا به روش GMM

امیر میرزایی؛ محمد حسنی؛ سید صدرالدین نورالدینی

دوره 3، شماره 1 ، دی 1392، ، صفحه 1-22

چکیده
  تأثیرگذاری صنعت بیمه به عنوان بخش مالی ارائه‌دهنده خدمات مربوط به مدیریت ریسک، یکی از موضوعات مهم در زمینه اثرگذاری بخش مالی بر رشد اقتصادی است. در این پژوهش به بررسی تأثیر شاخص‌های مهم بیمه‌ای بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 1990 تا 2009 پرداخته ‌شده ‌است. بدین منظور از روش پانل پویای گشتاور تعمیم‌یافته استفاده شده ...  بیشتر

اثر سابقه رانندگی و راست‌دست یا چپ‌دست بودن فرد بر تعداد تصادفات رانندگی وی

رضا افقی؛ الهام رحمتی؛ بهزاد محمدشریفی

دوره 3، شماره 2 ، فروردین 1393، ، صفحه 1-18

چکیده
  هدف از این مقاله بررسی اثر دو عامل سابقه رانندگی و راست‌دست یا چپ‌دست بودن فرد بر تعداد تصادفات رانندگی وی است. داده‌های این مقاله از طریق توزیع پرسش‌نامه در میان رانندگان دو شهر اصفهان و تهران به‌دست‌آمده‌است. براساس تجزیه‌وتحلیل‌ داده‌ها میانگین تعداد تصادفات در چپ‌دست‌ها بیشتر از راست‌دست‌هاست و با افزایش سابقه رانندگی، ...  بیشتر

اثر آزادسازی نظام تعرفه بر کارایی شرکت‌های بیمه

امیرعباس نجفی؛ الهام فرخ‌نژاد؛ حمیدرضا نورعلی‌‌زاده

دوره 3، شماره 3 ، تیر 1393، ، صفحه 1-26

چکیده
  اصلاح نهادها با هدف بهبود رفاه جامعه از اهداف سیاست‌گذاران اقتصادی محسوب می‌شود. در این تحقیق کارایی شرکت‌های بیمه و اثر اصلاح نظام نرخ‌دهی و تعرفه (تغییر نهادی) در سال 1388 تجزیه‌وتحلیل شده است. برای این منظور در مرحله اول کارایی شرکت‌های بیمه طی سال‌های 1390-1382 با رویکرد ترکیبی گرام-اشمیت و تحلیل پوششی داده‌ها محاسبه شده است. در ...  بیشتر

تحلیل سیستم پاداش- جریمه ایران

امیرتیمور پاینده نجف‌آبادی

دوره 3، شماره 4 ، مهر 1393، ، صفحه 1-31

چکیده
  در این مقاله ابتدا فرم ریاضی سیستم پاداش-جریمه ایران ارائه می‌شود. سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و بر اساس 5 معیار «سادگی»، «جذابیت»، «طبقه‌بندی صحیح بیمه‌‌گذاران»، «سرعت همگرایی» و «احتمال ورشکستگی» سیستم پاداش-‌‌جریمه ایران با سیستم‌‌های پاداش-جریمه چهار کشور بلژیک (با 35 سطح)، برزیل (با ...  بیشتر

کارایی شرکت‌های بیمه در ایران با استفاده از شاخص‌های سرمایه فکری

امیر ذاکری؛ عباس افرازه؛ حمیدرضا نورعلیزاده

دوره 4، شماره 1 ، دی 1393، ، صفحه 1-31

چکیده
  کارایی، یک مفهوم اساسی در استفاده کارا و مؤثر از منابع سازمانی است که به عنوان یک فاکتور مهم در ایجاد مزیت رقابتی نیز مورد توجه است. در صنایع دانش‌بنیان مانند بیمه، سرمایه‌های فکری، نقش ممتازی در موفقیت بنگاه‌ها از جمله در ارتقای کارایی آنها دارند. در این تحقیق که مبتنی بر برداشتی نو از مفهوم کارایی است، تأثیر سرمایه فکری در ایجاد ...  بیشتر

رابطۀ بین نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی در شرکت‌های بیمه

سعید صحت؛ نادر مظلومی؛ حمید فخیمی محمد‌پور

دوره 4، شماره 2 ، فروردین 1394، ، صفحه 1-34

چکیده
  به علت تحولات اخیر در صنعت بیمه و گرایش بازار به سوی رقابت‌پذیری، نوآوری سازمانی در شرکت‌های بیمه برای کسب مزیت رقابتی، بیش‌ازپیش اهمیت می‌یابد. باتوجه به اینکه از نوآوری به‌عنوان مهم‌ترین عامل مؤثر بر کسب مزیت رقابتی در سازمان‌ها یاد می‌شود، هدف تحقیق حاضر تبیین رابطۀ بین نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی در شرکت‌های بیمه است. همچنین، ...  بیشتر

تحلیل رابطۀ بین شاخص قیمت سهام صنعت بیمۀ کشور با شاخص قیمت سایر صنایع در بورس (رویکرد CCC-GARCH و GJR-GARCH)

محمد نبی شهیکی تاش؛ محمد میرباقری جم

دوره 4، شماره 3 ، تیر 1394، ، صفحه 1-20

چکیده
  این تحقیق به تعیین تأثیر‌پذیری شاخص قیمت سهام صنعت بیمۀ کشور از شاخص قیمت سایر صنایع در بورس می‌‌پردازد. روش تحلیل تحقیق، استفاده از مدل‌‌های CCC-GARCHو GJR-GARCH دو متغیره است؛ که با روش حداکثر درست‌نمایی پارامتر‌های مدل با نرم‌افزار R3.0.2 برآورد می‌‌شود. نتایج برآورد مدل، وجود رقابت بین صنایع در جذب سرمایۀ سرمایه‌گذاران بازار سرمایه ...  بیشتر

‌ارائة راهکاری برای تعرفه‌گذاری پویا در صنعت بیمه با استفاده از تکنیک داده‌کاوی (مورد مطالعه: بیمة شخص ثالث)

داود کریم‌زادگان مقدم؛ مجید بهروان

دوره 4، شماره 4 ، مهر 1394، ، صفحه 1-20

چکیده
  بیمه‌نامة شخص ثالث بیشترین سهم از بازار بیمة کشور را دارا می‌باشد و فرصت مناسبی برای کاوش اطلاعات و استخراج الگوهای ناشناخته جهت تصمیمات کلان در صنعت بیمه را فراهم می‌نماید. در حال حاضر حق بیمه با کمترین توجه به عوامل ریسک بیمه‌گذاران محاسبه می‌گردد، که موجب زیانده شدن بیمه‌نامة شخص ثالث برای شرکت‌های بیمه و نارضایتی بیمه‌گذاران ...  بیشتر

برآورد تابع تقاضای بیمۀ حوادث (مطالعۀ موردی: شرکت بیمۀ ایران)

غدیر مهدوی؛ آتوسا گودرزی؛ سیده فاطمه موسوی زاده

دوره 5، شماره 1 ، دی 1394، ، صفحه 1-24

چکیده
  در این مقاله، به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضای بیمۀ حوادث در ایران، از مدلهای مبتنی بر داده‌های پانلی استفاده شده است. سپس مدل موردنظر با استفاده از اطلاعات مربوط به استانهای کشور طی دورۀ 1383-1388برآورد شده است. نتایج آزمون هاسمن و آزمون چاو، سازگاربودن برآورد‌های مبتنی بر مدل رگرسیونی اثرات ثابت را تأیید می‌کند. نتایج تحقیق نشان ...  بیشتر

آثار توسعه‌ای بیمۀ زندگی از منظر سرمایۀ اجتماعی

هدی زبیری؛ محمود متوسلی؛ مهدی احراری

دوره 5، شماره 2 ، فروردین 1395، ، صفحه 1-19

چکیده
  مطالعات متعددی در خصوص رابطۀ بین بیمۀ زندگی و رشد اقتصادی، مبتنی بر نگرشهای اقتصادی مرسوم و در چارچوب الگوهای کلان رشد اقتصادی صورت پذیرفته است، ولی کمتر به جنبه‌های توسعه‌ای آن توجه شده است. تحقیق حاضر می‌کوشد تا اثرات توسعه‌ای بیمۀ زندگی را از منظر سرمایۀ اجتماعی تبیین و تحلیل کند. برای این منظور روابط علی بین سرانۀ بیمۀ زندگی ...  بیشتر

خوشه‌بندی و بررسی تطبیقی سند چشم‌انداز، مأموریت سازمانی، و اهداف شرکتهای بیمۀ بین‌المللی و داخلی با رویکرد متن‌کاوی

محسن شفیعی نیک‌آبادی؛ امید افشاری زاده جعفری

دوره 5، شماره 3 ، تیر 1395، ، صفحه 1-24

چکیده
  چشم‌انداز سازمانی، مأموریت سازمانی و هدف سازمان، شاخصهای عمدۀ جهت‌گیری سازمان محسوب می‌شوند. در این تحقیق با به­کارگیری تکنیک نوین متن­کاوی و ترکیب آن با روش خوشه­بندی k- میانگین،متن سند چشم‌انداز، مأموریت سازمانی، و اهداف ۳۹ شرکت بیمۀ بین‌المللی موجود در لیست ۵۰۰ شرکت برتر دنیا و ۱۸ شرکت بیمۀ داخلی مورد تحلیل قرار گرفته ...  بیشتر

اندازه‌گیری کارایی شرکتهای بیمۀ منتخب با استفاده از مدلهای دومرحله‌ای همراه با تحلیل پنجره‌ای در تحلیل پوششی داده‌ها

محمد رضا علیرضایی؛ زهرا چراغعلی؛ فاطمه رخشان

دوره 5، شماره 4 ، مهر 1395، ، صفحه 1-24

چکیده
  در سالهای اخیر، ارزیابی شرکتهای بیمه مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. ارزیابی شرکتهای بیمه نقش مهمی در بهبود عملکرد آنها دارد. یکی از پرکاربردترین روشهای ارزیابی عملکرد، به‌ویژه در سالهای اخیر، تحلیل پوششی داده‌هاست. در این مقاله، تغییرات نرخ کارایی 5 شرکت بیمه‌ای منتخب با توجه به عملکرد آنها در سالهای 1389 تا 1392، با استفاده ...  بیشتر

ارائۀ چارچوبی برای ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی شرکتهای بیمه با رویکرد تصمیم‌گیری چند شاخصه (روش پرامتی غنی‌شده)

سعید صفری؛ سجاد مرادی دولیسکانی؛ حسین رئیسی قربان آبادی

دوره 6، شماره 1 ، دی 1395، ، صفحه 1-22

چکیده
  در این پژوهش، برای ارزیابیعملکرد شرکتهای بیمه با بررسی ادبیات و پیشینۀ پژوهش معیارهای مؤثر ارزیابیعملکرد شناسایی و سپس از طریق نظرات خبرگان، 16 معیار مهم غربال وبر اساس دسته‌بندی انجمن حرفه‌ای بیمۀ مرکزی ایران در یکی از 4 دستۀ عملیاتی، مالی، توانایی ایفای تعهدات، و مشتری‌مداری و دسترسی مشتریان به خدمات قرار گرفتند. در مرحلۀ بعد، ...  بیشتر

برآورد کششهای تقاضای بیمه‌های اشخاص و اندازه‌گیری اثرات رفاهی افزایش حق‌بیمه‌ها: کاربردی از سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل

ابوالفضل شاه آبادی؛ بهرام سحابی؛ یونس سلمانی؛ آرش ولی نیا

دوره 6، شماره 2 ، فروردین 1396، ، صفحه 1-20

چکیده
  وجود کژگزینی و کژمنشی در بازار بیمه به افزایش حق‌بیمه‌ها و از این‌ رو خروج افراد با درجۀ ریسک‌گریزی بالا از بازار منجر می‌شوند، درنتیجه احتمال ناکارایی در بازار بیمه افزایش می‌یابد. بیمه‌گران با اطلاع از کششهای تقاضای بیمه‌ها و اندازه‌گیری اثرات رفاهی افزایش حق‌بیمه‌ها می‌توانند با اتخاذ سیاستهای مناسب مانع از این رخداد ...  بیشتر

شناسایی و اولویت‌بندی انگیزه‌های اتحاد بانکها و بیمه‌ها در شکل‌گیری «بانک- بیمه»

مهدی حقیقی کفاش؛ حامد دهقانان؛ محسن جلالی

دوره 6، شماره 3 ، تیر 1396، ، صفحه 1-20

چکیده
  یکی از مهم‌ترین تغییرات عمده‌ای که اخیراً در حوزۀ خدمات مالی به‌وقوع پیوسته است، پیدایش و توسعۀ «بانک- بیمه» است. هدف مقاله این است که در کنار مروری بر مفاهیم پیدایش و توسعۀ «بانک- بیمه» در جهان و ایران، به شناسایی و اولویت‌بندی انگیزه‌‌ها و نیز برخی موانع تشکیل آن بپردازد. روش تحقیق از نظر هدف، توصیفی و از نظر نتایج، ...  بیشتر

فرضیه تقاضای القایی پزشکان در ایران: تاثیر تراکم پزشکان بر هزینه درمان

سجاد درزی رامندی؛ روح اله شهنازی؛ مینا ابوترابی؛ لیلی نیاکان؛ زهرا کاوسی

دوره 6، شماره 4 ، مهر 1396، ، صفحه 1-19

چکیده
  فروش خدمات غیرضروری به بیماران، فشار زیادی را به سازمانهای بیمه‌ای وارد می‌آورد. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر افزایش رقابت پزشکان و به ‌تبع آن، افزایش تقاضای القایی بر مخارج سلامت انجام شد. این مطالعه، کاربردی و از نوع توصیفی– تحلیلی است که با استفاده از داده‌های پانلی در یک دورۀ زمانی هشت‌ساله (1385-1392) انجام شد. پس از انجام آزمونهای ...  بیشتر

الگوی پیشنهادی مدیریت ریسک بنگاه در شرکتهای بیمه

علی دهقانی؛ بهنام شهریار

دوره 7، شماره 1 ، دی 1396، ، صفحه 1-22

چکیده
  هدف اصلی این مقاله، ارائۀ یک الگوی مدیریت ریسک بنگاه برای مؤسسات بیمه در راستای استقرار نظام حاکمیت شرکتی با ملاحظات نظارتی است. در این راستا، ابتدا مبانی نظری استانداردها و چارچوبهای بین‌المللی مدیریت ریسک بنگاه را معرفی و سپس به ارائۀ یک الگوی نظری برای استقرار مدیریت ریسک بنگاه بر مبنای سیستم ارزیابی توانگری مالی و ریسکهای تحت ...  بیشتر

استفاده از مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده‌ها- تصمیم‌گیری چندشاخصه در ارزیابی کارایی نسبی و رتبه‌بندی شرکتهای بیمه در ایران

فرشید خمویی؛ معظمه شکرالله تبار آکتیج؛ بهرام مؤذنی؛ سعید صحت

دوره 7، شماره 2 ، فروردین 1397، ، صفحه 1-22

چکیده
  اندازه‌گیری کارایی برای بنگاه‌هایی که در محیطی رقابتی فعالیت می‌کنند همواره مورد توجه بوده است. هدف تحقیق ارزیابی کارایی شرکتهای بیمۀ ایران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها و رتبه‌بندی شرکتهای بیمه با استفاده از این مدل و مقایسۀ نتایج حاصل از آن با مدلهای تصمیم‌گیری چندشاخصه است. به منظور دستیابی به هدف پیش رو، با بررسیهای ...  بیشتر

اثر آستانه‌ای تولید ناخالص داخلی واقعی بر توسعۀ بیمۀ زندگی ایران: رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم

علی رضازاده؛ توحید شکری؛ مهسا ایمان زاده؛ صابر خداوردیزاده

دوره 7، شماره 3 ، تیر 1397، ، صفحه 1-22

چکیده
   بیمۀ زندگی در جهان کنونی یکی از ابزارها یمهم اقتصادی است و استفاده‌های متعددی از آن به عمل می‌آید و مهم‌ترین نقش خود ر ادر تأمین و تضمین آتیۀ خانواده‌ها ایفا می‌کند. در این راستا هدف از مطالعۀ حاضر، بررسی تأثیر آستانه‌ای تولید ناخالص داخلی واقعی بر حق‌بیمۀ سرانۀ زندگی ایران طی سالهای 1360-1394 و با استفاده از رویکرد غیرخطی رگرسیون ...  بیشتر

ارزیابی روند کارایی محصولات شرکتهای بیمه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (مورد مطالعه: رشته‌های بیمۀ آتش‌سوزی، باربری، هواپیما، کشتی و مهندسی

محمد اسماعیلی؛ کیومرث شهبازی

دوره 7، شماره 4 ، مهر 1397، ، صفحه 1-20

چکیده
  کارایی مطلوب یکی از اهداف مهم شرکتهای فعال در بازار کسب‌وکار است و شرکتهای بیمه‌ای نیز از این قاعده مستثنی نیستند. از این رو، در این مطالعه درصدد سنجش روند کارایی محصولات بیمه‌ای شرکتهای بیمه شامل رشته‌های بیمه‌ای آتش‌سوزی، باربری، هواپیما، کشتی و مهندسی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها، در سه دورۀ زمانی 1386، 1390 و 1393 هستیم. ورودیهای ...  بیشتر