کلیدواژه‌ها = مادۀ 36 قانون بیمه
تحلیلی بر مادۀ 36 قانون بیمۀ مصوب 1316

دوره 30، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 189-219

سید محمدحسن ملائکه‌پور شوشتری؛ ناهید بنی‌رشید