کلیدواژه‌ها = فناوری اطلاعات و ارتباطات
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر ضریب نفوذ بیمه بر فضای کارآفرینی در کشورهای منتخب

دوره 35، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 37-65

ابوالفضل شاه آبادی؛ فاطمه مهدی پور؛ علی مرادی