کلیدواژه‌ها = جبران خسارت
جبران خسارت ناشی از اشتباهات ثبتی در حقوق ایران و بین الملل و ارتقای اعتبار سند رسمی از طریق بیمه مالکیت و رسیدگی‌های شبه قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1400

امیرمسعود فاطمیان؛ علیرضا حسنی؛ امیر خواجه زاده


بررسی انتقادی دعوای جانشینی در بیمۀ اجباریِ حوادث ناشی از وسایل نقلیه

دوره 34، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 106-123

علی قسمتی تبریزی؛ صفا تاجور


نوآوریها و تحولات قانون بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395

دوره 33، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 81-100

صادق بهرامی فیل‌آبادی؛ علیرضا پوراسماعیلی؛ حسن نجفی اصل