کلیدواژه‌ها = شرکت‌های بیمه
تدوین و ارائه الگوی برند کارفرما در شرکت‌های بیمه

دوره 35، شماره 3، آذر 1399، صفحه 157-184

منیژه یادگاری؛ تورج مجیبی؛ نیلوفر ایمان خان؛ سید علی مهدی زاده اشرفی


بررسی عوامل موثر بر گرایش به بازخرید بیمه‌های عمر

دوره 35، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 67-98

اباذر حلم زاده؛ کریم حمدی؛ کامبیز حیدرزاده هنزایی


تأثیر حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی بر توانگری شرکت های بیمه

دوره 34، شماره 3، آذر 1398، صفحه 39-61

حسین محسنی؛ مهدی صادقی شاهدانی


نقش سرمایه‌گذاران نهادی در عملکرد شرکت‌های بیمه (خصوصی) در ایران

دوره 28، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 1-24

یحیی حساس یگانه؛ نادر مظلومی؛ نسیم کردستانی