کلیدواژه‌ها = نظم عمومی
بررسی تطبیقی مصادیق نفع قابل بیمه در بیمۀ عمر

دوره 33، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 107-128

محمدجواد محمدی؛ نوید برومند؛ سیدعلیرضا شکوهیان