کلیدواژه‌ها = مسئولیت مدنی
جبران خسارت ناشی از اشتباهات ثبتی در حقوق ایران و بین الملل و ارتقای اعتبار سند رسمی از طریق بیمه مالکیت و رسیدگی‌های شبه قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1400

امیرمسعود فاطمیان؛ علیرضا حسنی؛ امیر خواجه زاده


نحوۀ رجوع سازمان تأمین اجتماعی به مسئول اصلی زیان

دوره 30، شماره 3، آذر 1394، صفحه 77-95

اسدالله لطفی؛ یاسر غلامی؛ مجتبی کاسی