کلیدواژه‌ها = مرور زمان
اعتبارسنجی قاعده مرور زمان در بیمه‌های مربوط به وسایل نقلیه(با بررسی فقهی)

دوره 35، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 131-173

سیامک جعفرزاده؛ جواد فراز مهر


تحلیلی بر مادۀ 36 قانون بیمۀ مصوب 1316

دوره 30، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 189-219

سید محمدحسن ملائکه‌پور شوشتری؛ ناهید بنی‌رشید


بررسی مرور زمان در بیمه‌های بازرگانی

دوره 27، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 97-112

جعفر معزی