نویسنده = فرزانه صندوقداران
تعداد مقالات: 1
1. تخصیص بهینه منابع بازاریابی کوتاه مدت بر مبنای ارزش دوره عمر مشتری

دوره 35، شماره 2، تابستان 1399

فرزانه صندوقداران؛ امیر البدوی؛ بابک تیمورپور