نویسنده = علیرضا دقیقی اصلی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی امکان‌سنجی مدل‌های بیمه- بانک از دیدگاه خبرگان

دوره 28، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 53-74

سارا بیک‌محمدی؛ ابراهیم عباسی؛ علیرضا دقیقی اصلی